Chỉ Cần Vậy Thôi

Chỉ Cần Vậy Thôi

Xem MV bài hát

Lời bài hát Chỉ Cần Vậy Thôi

Đóng góp bởi

Chỉ Cần Vậy Thôi
Khang Duy
Có ai hỏi anh một câu
cô đơn là gì?
Anh mỉm cười
rồi chợt suy tư
Cô đơn là khi
anh yêu em thật nhiều
Nhưng anh không thể nói ra
Có ai hỏi anh vì sao
sao yêu em đến vậy
Anh chỉ cười
rồi buồn vu vơ
Làm sao em biết
tâm tư lòng anh
Làm sao em tin
những gì anh nghĩ.
Chỉ cần lặng im nhìn em
cười vui mỗi ngày
Là lòng của anh bình yên
hạnh phúc lắm rồi
Anh chẳng mong thêm điều gì,
chẳng ước ao thêm điều gì
Anh chỉ mong cứ như thế này thôi
Dù rằng mai sau
người yêu của em sẽ là
Là một người khác
thì trong lòng anh vẫn vậy
Anh sẽ giống như người bạn
sẽ vẫn quan tâm thật nhiều
Để em biết em luôn
được yêu thương
Có ai hỏi anh vì sao
sao yêu em đến vậy
Anh chỉ cười
rồi buồn vu vơ
Làm sao em biết
tâm tư lòng anh
Làm sao em tin
những gì anh nghĩ.
Chỉ cần lặng im nhìn em
cười vui mỗi ngày
Là lòng của anh bình yên
hạnh phúc lắm rồi
Anh chẳng mong thêm điều gì,
chẳng ước ao thêm điều gì
Anh chỉ mong cứ như thế này thôi
Dù rằng mai sau
người yêu của em sẽ là
Là một người khác
thì trong lòng anh vẫn vậy
Anh sẽ giống như người bạn
sẽ vẫn quan tâm thật nhiều
Để em biết em luôn
được yêu thương
Chỉ cần lặng im nhìn em
cười vui mỗi ngày
Là lòng của anh bình yên
hạnh phúc lắm rồi
Anh chẳng mong thêm điều gì,
chẳng ước ao thêm điều gì
Anh chỉ mong cứ như thế này thôi
Dù rằng mai sau
người yêu của em sẽ là
Là một người khác
thì trong lòng anh vẫn vậy
Anh sẽ giống như người bạn
sẽ vẫn quan tâm thật nhiều
Để em biết em luôn
được yêu thương
Anh sẽ giống như người bạn
sẽ vẫn quan tâm thật nhiều
Để em biết em luôn được
yêu thương