Chỉ Cần Là Mình Cùng Nhau (Here We Go)

Chỉ Cần Là Mình Cùng Nhau (Here We Go)

Lời bài hát Chỉ Cần Là Mình Cùng Nhau (Here We Go)

Đóng góp bởi

Chỉ cần là mình cùng nhau
Qua bao núi rộng biển sâu
Chỉ cần là mình được sống
Như những gì mình muốn
Bao la ngoài kia
Là những điều tuyệt vời
Là biết bao chân trời
Cứ đi đi
Vì ngoài kia là thế giới
Đôi khi mình dành
Thời gian đi khắp muôn nơi
Tắm mát giữa biển khơi
Bay qua những bầu trời mới
Xem cuộc đời là một giấc mơ thôi
Mỗi ngày mỗi ngày trôi
Mỗi ngày mỗi ngày tôi nhìn thấy
Dịu dàng chiêc lá xanh trên hàng me
Ngủ quên trong những cơn mùa hè
Tôi nghe
Rộn ràng con tim reo lên hàng đêm
Rằng tôi hãy sống và cứ đi thêm
Cứ đi đi cứ đi đi
Cứ đi và đi và đi
Đi tìm một câu hát
Cứ đi đi cứ đi đi
Cứ đi và đi và đi
Không cần phải suy nghĩ
Vì bao la ngoài kia
Là bao chân trời mới
Chỉ cần là mình cùng nhau
Qua bao núi rộng biển sâu
Chỉ cần là mình được sống
Như những gì mình muốn
Bao la ngoài kia
Là những điều tuyệt vời
Là biết bao chân trời
Cứ đi đi
Vì ngoài kia là thế giới
Tôi nhìn thấy
Dịu dàng chiêc lá xanh trên hàng me
Ngủ quên trong những cơn mùa hè
Tôi nghe
Rộn ràng con tim reo lên hàng đêm
Rằng tôi hãy sống và cứ đi thêm
Here We Go
Here We Go
Here We Go
Here We Go
Here We Go
Here We Go
Here We Go
Nothing to hide
Here We Go
Here We Go
Here We Go
Here We Go
Here We Go
Here We Go
Show the world who you are
Here We Go
Here We Go
Here We Go
Here We Go
Here We Go
Here We Go
Here We Go
Nothing to hide
Here We Go
Here We Go
Here We Go
Here We Go
Here We Go
Here We Go
Show the world who you are
Tôi nhìn thấy
Dịu dàng chiêc lá xanh trên hàng me
Ngủ quên trong những cơn mùa hè
Tôi nghe
Rộn ràng con tim reo lên hàng đêm
Rằng tôi hãy sống và cứ đi thêm