Chấp Nhận

Chấp Nhận

Lời bài hát Chấp Nhận

Đóng góp bởi

Và kể từ nay đôi ta xa nhau
Mỗi đứa mỗi nơi
Và kể từ nay thôi
Không ai nhớ đến ai nữa
Và rồi sau khi đôi ta
Đôi nơi những lúc thảnh thơi
Hãy gọi cho nhau khi nhớ đến nhau
Cứ mong chờ cứ ơ thờ
Trong miên man niềm đau
Ngày ngày chôn dấu
Gió se lạnh buốt hiu quạnh
Mong cho sao tình yêu
Trở lại đúng như giấc mơ
Oh oh oh bao nhiêu là vui buồn
Oh oh oh vì anh em điên cuồng
Oh oh oh chia tay là chấp nhận
Yêu anh em hóa điên rồi
Và kể từ nay đôi ta xa nhau
Mỗi đứa mỗi nơi
Và kể từ nay thôi
Không ai nhớ đến ai nữa
Và rồi sau khi đôi ta
Đôi nơi những lúc thảnh thơi
Hãy gọi cho nhau khi nhớ đến nhau
Một lần thôi anh dù là nói dối em
Hãy gọi cho em khi anh nhớ về em
Một lần thôi anh dù là nói dối em
Hãy gọi cho em khi anh nhớ về em
Cứ mong chờ cứ ơ thờ
Trong miên man niềm đau
Ngày ngày chôn dấu
Gió se lạnh buốt hiu quạnh
Mong cho sao tình yêu
Trở lại đúng như giấc mơ
Oh oh oh bao nhiêu là vui buồn
Oh oh oh vì anh em điên cuồng
Oh oh oh chia tay là chấp nhận
Yêu anh em hóa điên rồi
Và kể từ nay đôi ta xa nhau
Mỗi đứa mỗi nơi
Và kể từ nay thôi
Không ai nhớ đến ai nữa
Và rồi sau khi đôi ta
Đôi nơi những lúc thảnh thơi
Hãy gọi cho nhau khi nhớ đến nhau
Một lần thôi anh dù là nói dối em
Hãy gọi cho em khi anh nhớ về em
Một lần thôi anh dù là nói dối em
Hãy gọi cho em khi anh nhớ về em
Và kể từ nay đôi ta xa nhau
Mỗi đứa mỗi nơi
Và kể từ nay thôi
Không ai nhớ đến ai nữa
Và rồi sau khi đôi ta
Đôi nơi những lúc thảnh thơi
Hãy gọi cho nhau khi nhớ đến nhau
Một lần thôi anh dù là nói dối em
Hãy gọi cho em khi anh nhớ về em
Một lần thôi anh dù là nói dối em
Hãy gọi cho em khi anh nhớ về em