Chào Sông Mã Anh Hùng

Chào Sông Mã Anh Hùng

Lời bài hát Chào Sông Mã Anh Hùng

Đóng góp bởi

Chờ gió lên
đưa thuyền về...
ờ hớ hờ xuôi
Đôi
Bờ sông Mã
Lá hoa
Khoe màu
Hò ớ hơ
Quê…nhà
Mến yêu
Nắng
Chiều lưu luyến
Vương bóng cầu
Làng quê thân yêu
Hò hơ hơ...
Ơ
Sóng vỗ mái chèo
Làng thôn quê ta
Khuất xa trìu mến
Ơ
Núi sông quê nhà
Hỏi sông nơi đây
Có bao anh hùng
Hò ơi dô ơi...
Các anh các chị
Tuổi xuân đôi mươi
Cánh tay luyện thép
Ơ
Đánh giặc đêm ngày
Đạn bom khôn ngăn
Tiếng ca yêu đời
Hò ơi dô khoan.
Sừng sững
Bóng cầu Hàm Rồng đứng
Soi
Bóng cầu sông Mã chảy mênh mang ơi
Ơi quê ta bao yêu thương vang
Nước sông cùng tiếng hát anh hùng ơi.
Hùng vĩ đứng bên Hàm Rồng đó
Cau chuối bờ Nam Ngạn tươi xanh ơi
Bên cô dân quân hiên ngang mãi
Mãi vang cùng sông Mã kiên cường ơ
Hò ơi ơ hỡi dô khoan.. hỡi dô khoan
Hò…ơ hờ dô
Đưa nhẹ mái chèo
ơ hớ… hờ hơ
Ta…
Chào sông Mã
Kiên cường
Đời đời hơ
Chào cô dân quân…
Giữ quê nhà
ơ hớ… hờ hơ
Cho
Thuyền ta mãi
Lướt trên nước sông
Trời thu trong xanh
Ờ hơ hớ...
Ơ
Đất quê anh hùng
Vùi chôn nơi đây
Xác bao giặc Mỹ
Ơ
Núi sông ta thề
Dù trong phong ba
Vẫn vững tay chèo
Hò ơi dô ơi
Lúa ngập xanh bờ
Làng thôn quê ta
Vẫn vui cày cấy
Ơ
Hỡi ai xuôi ngược
Dừng nghe câu ca
Xóm thôn được mùa
Hò ơi dô khoan
Chào những anh hùng
Đất Hàm Rồng đó.
Giữ
Vững cầu
Giữ vững mạch giao thông ơi.
Ai qua nghe vang bên sông
Những tiếng ca nhịp sống tưng bừng hỡi
Lừng lẫy chiến công đất
Hàm Rồng đó
Đây bóng cầu ghi sức mạnh quân dân ơi
Ta yêu con sông quê hương
Yêu những con người bất khuất kiên cường ơ.
Hò ơi ơ hỡi dô khoan
ơ hỡi dô khoan
ơi hỡi dô khoan