Chàng Trai Dễ Thương

Chàng Trai Dễ Thương

Lời bài hát Chàng Trai Dễ Thương

Đóng góp bởi

Ngày lại ngày, lòng tôi xót xa
Khi nhìn em sống kiếp mù lòa
Khi nhìn em từng bước mệt nhoài
Em đi về đâu giữa cuộc đời bao la
Rồi mỗi ngày tình hai chúng ta
Như là sao với ánh trăng vàng
Câu tình yêu mình đã hẹn thề
Ta trao về nhau mãi mãi
Không thay lòng
Khi mà tình anh đã trao hết về em
Không thể nhìn em trong
Bóng tối cuộc đời
Quà tặng tình yêu
Là ánh sáng rạng ngời
Đôi mắt của anh
Anh sẽ trao về em
Em đâu nào hay
Khi ánh sáng về với em
Khi em nhận ra
Bóng tối nay đã không còn
Cũng là khi đôi
Chân anh âm thầm quay gót
Anh lại sống cuộc đời của em
Anh mong đợi em như quá khứ
Người vẫn mong
Bao nhiêu mộng mơ lúc trước
Nay sẽ theo người
Đừng bận tâm cho anh
Cho dù người ta nói anh điên
Nhưng anh vẫn thầm vui
Giờ là chàng mù, mình anh với anh
Nhưng lòng không hối tiếc một lần
Khi đời em hạnh phúc êm đềm
Thì đối với anh mù có nghĩa gì đâu
Ngày lại ngày, lòng tôi xót xa
Khi nhìn em sống kiếp mù lòa
Khi nhìn em từng bước mệt nhoài
Em đi về đâu giữa cuộc đời bao la
Rồi mỗi ngày tình hai chúng ta
Như là sao với ánh trăng vàng
Câu tình yêu mình đã hẹn thề
Ta trao về nhau mãi mãi
Không thay lòng
Khi mà tình anh đã trao hết về em
Không thể nhìn em trong
Bóng tối cuộc đời
Quà tặng tình yêu
Là ánh sáng rạng ngời
Đôi mắt của anh
Anh sẽ trao về em
Em đâu nào hay
Khi ánh sáng về với em
Khi em nhận ra
Bóng tối nay đã không còn
Cũng là khi đôi
Chân anh âm thầm quay gót
Anh lại sống cuộc đời của em
Anh mong đợi em như quá khứ
Người vẫn mong
Bao nhiêu mộng mơ lúc trước
Nay sẽ theo người
Đừng bận tâm cho anh
Cho dù người ta nói anh điên
Nhưng anh vẫn thầm vui
Em đâu nào hay
Khi ánh sáng về với em
Khi em nhận ra
Bóng tối nay đã không còn
Cũng là khi đôi
Chân anh âm thầm quay gót
Anh lại sống cuộc đời của em
Anh mong đợi em như quá khứ
Người vẫn mong
Bao nhiêu mộng mơ lúc trước
Nay sẽ theo người
Đừng bận tâm cho anh
Cho dù người ta nói anh điên
Nhưng anh vẫn thầm vui
Giờ là chàng mù, mình anh với anh
Nhưng lòng không hối tiếc một lần
Khi đời em hạnh phúc êm đềm
Thì đối với anh mù có nghĩa gì đâu
Khi đời em hạnh phúc êm đềm
Thì đối với anh mù có nghĩa gì đâu