Chẳng Ai Hơn Anh

Chẳng Ai Hơn Anh

Lời bài hát Chẳng Ai Hơn Anh

Đóng góp bởi

Bao nhiêu đêm nhớ anh một mình
Bao nhiêu đêm khóc cho cuộc tình
Phải chi ta chưa quen biết
Phải chi yêu chưa tha thiết
Phải chi kia dễ dàng bôi xóa
Bao nhiêu đêm nhớ anh thật buồn
Anh ơi anh nếu nghe lời này
Thì xin anh hãy quay bước
Về bên em như lúc trước
Nơi tình yêu một thời đắm say
Chỉ cần một lời yêu thương anh nói em đã vui lắm
Chỉ cần người là tình nhân
Trăm năm sao chẳng thành đôi
Chỉ cần người dừng lại đừng đi nữa
Xin hãy đừng đi
Và cùng ai say đắm yêu đương
Chỉ cần một bờ vai khi gió giông qua đây ấm áp
Chỉ cần đôi ta không tan vỡ thêm lần nữa người hỡi
Với em là thế
Với em là thế
Chẳng ai hơn anh
Bao nhiêu đêm nhớ anh thật nhiều lần
Anh ơi anh nếu nghe lời này
Thì xin anh hãy quay bước
Về bên em như lúc trước
Nơi tình yêu một thời đắm say
Chỉ cần một lời yêu thương anh nói em đã vui lắm
Chỉ cần người là tình nhân
Trăm năm sao chẳng thành đôi
Chỉ cần người dừng lại đừng đi nữa
Xin hãy đừng đi
Và cùng ai say đắm yêu đương
Chỉ cần một bờ vai khi gió giông qua đây ấm áp
Chỉ cần đôi ta không tan vỡ thêm lần nữa người hỡi
Với em là thế
Với em là thế
Chẳng ai hơn anh
Chỉ cần một lời yêu thương anh nói em đã vui lắm
Chỉ cần người là tình nhân
Trăm năm sao chẳng thành đôi
Chỉ cần người dừng lại đừng đi nữa
Xin hãy đừng đi
Và cùng ai say đắm yêu đương
Chỉ cần một bờ vai khi gió giông qua đây ấm áp
Chỉ cần đôi ta không tan vỡ thêm lần nữa người hỡi
Với em là thế
Với em là thế
Chẳng ai hơn anh
Với em là thế
Với em là thế
Chẳng ai hơn anh