Chân Thành

Chân Thành

Lời bài hát Chân Thành

Đóng góp bởi

Nhiều đêm thao thức nhớ em người ơi
Nhớ lần gặp nhau hai đứa chung đường
Tưởng rằng gặp gỡ là thôi
Mà sao đã lỡ yêu rồi
Bởi do ông trời hay là do tôi
Nhiều khi anh muốn viết thư gửi trao
Biết phải làm sao
Biết nói thế nào
Gặp rồi hai đứa lặng câm
Mà nghe nhịp trống tim mình
Không dám tỏ tình anh lại làm thinh
Em ơi muốn nói với em nhiều lắm
Nhưng lòng anh còn nặng mang
Vì anh số kiếp cơ hàn
Còn em nhung gấm giàu sang
Còn em nhung gấm giàu sang
Này em yêu hỡi thấu cho lòng anh
Viết gửi tặng em bài hát chân thành
Nguyện thề chỉ có em thôi
Dù cho vật đổi sao dời
Anh xin suốt đời chân thành gửi em
Nhiều đêm thao thức nhớ em người ơi
Nhớ lần gặp nhau hai đứa chung đường
Tưởng rằng gặp gỡ là thôi
Mà sao đã lỡ yêu rồi
Bởi do ông trời hay là do tôi
Nhiều khi anh muốn viết thư gửi trao
Biết phải làm sao
Biết nói thế nào
Gặp rồi hai đứa lặng câm
Mà nghe nhịp trống tim mình
Không dám tỏ tình anh lại làm thinh
Em ơi muốn nói với em nhiều lắm
Nhưng lòng anh còn nặng mang
Vì anh số kiếp cơ hàn
Còn em nhung gấm giàu sang
Còn em nhung gấm giàu sang
Này em yêu hỡi thấu cho lòng anh
Viết gửi tặng em bài hát chân thành
Nguyện thề chỉ có em thôi
Dù cho vật đổi sao dời
Anh xin suốt đời chân thành gửi em