Chán Đời (Remix)

Chán Đời (Remix)

Lời bài hát Chán Đời (Remix)

Đóng góp bởi


Chán cuộc đời quá
Chán cuộc đời quá
Chán cuộc đời quá
Chán cuộc đời quá
Chán cuộc đời quá
Chán cuộc đời quá
Chán cuộc đời quá
Chán cuộc đời quá
Đi tìm hoài
Một nửa của đời tôi
Tìm chẳng thấy
Nỗi đau lại càng
Nhiều hơn
Nhiều lúc
Thấy sao lòng buồn
Chán chường
Tìm đâu
Con tim yêu thương
Thật lòng
Đời tôi
Sao như một kẻ
Lãng du
Lang thang
Rong chơi qua bao
Tình yêu
Nhận ra
Tôi đâu có
Yêu thật ai
Và đâu
Có ai yêu thương
Đời tôi
Chán cuộc đời quá
Tim tôi lạc lối
Nhận ra
Bao tiếng yêu chỉ là
Qua đường
Chán cuộc đời quá
Tôi phải làm sao
Làm sao để
Con tim tôi tìm được
Tình yêu
Chán cuộc đời quá
Em đang ở đâu
Dừng chân để cho anh
Tìm được chốn
Yên bình
Chán cuộc đời quá
Ước mơ của tôi
Đến bao giờ
Tôi mới tìm được
Nửa đời tôi
Chán cuộc đời quá
Chán cuộc đời quá
Tôi đây
Đang chán đời
Chán cuộc đời quá
Chán cuộc đời quá
Em ơi em đang ở đâu
Chán cuộc đời quá
Chán cuộc đời quá
Chán cuộc đời quá
Chán cuộc đời quá
Đi tìm hoài
Một nửa của đời tôi
Tìm chẳng thấy
Nỗi đau lại càng
Nhiều hơn
Nhiều lúc
Thấy sao lòng buồn
Chán chường
Tìm đâu
Con tim yêu thương
Thật lòng
Đời tôi
Sao như một kẻ
Lãng du
Lang thang
Rong chơi qua bao
Tình yêu
Nhận ra
Tôi đâu có
Yêu thật ai
Và đâu
Có ai yêu thương
Đời tôi
Chán cuộc đời quá
Tim tôi lạc lối
Nhận ra
Bao tiếng yêu chỉ là
Qua đường
Chán cuộc đời quá
Tôi phải làm sao
Làm sao để
Con tim tôi tìm được
Tình yêu
Chán cuộc đời quá
Em đang ở đâu
Dừng chân để cho anh
Tìm được chốn
Yên bình
Chán cuộc đời quá
Ước mơ của tôi
Đến bao giờ
Tôi mới tìm được
Nửa đời tôi
Chán cuộc đời quá
Tim tôi lạc lối
Nhận ra
Bao tiếng yêu chỉ là
Qua đường
Chán cuộc đời quá
Tôi phải làm sao
Làm sao để
Con tim tôi tìm được
Tình yêu
Chán cuộc đời quá
Em đang ở đâu
Dừng chân để cho anh
Tìm được chốn
Yên bình
Chán cuộc đời quá
Ước mơ của tôi
Đến bao giờ
Tôi mới tìm được
Nửa đời tôi
Chán cuộc đời quá
Chán cuộc đời quá
Tôi đây
Đang chán đời
Chán cuộc đời quá
Chán cuộc đời quá
Em ơi em đang ở đâu