Chạm Vào Danh Vọng OST

Chạm Vào Danh Vọng OST

Lời bài hát Chạm Vào Danh Vọng OST

Đóng góp bởi

Nhìn lại từng năm tháng qua. Có hay đời như sương khói phù du Buông mình nơi vực sâu. Chuyển xoay vận đổi sao dời Vì tâm tư quá u mê. Giấc mộng vàng son níu giữ chân ta. Đã có một ngày, tham vọng phía trước Lợi danh như chạm tầm tay với Đoạn đường dẫn lối đi về nơi danh lợi Đổi trắng thay đen giữa cuộc đời Còn vương giấc mơ tham vọng. Vội cuốn theo nơi phồn hoa. Lời nào cố giấu đi hoài nghi Đến khi nhận ra quá muộn màng Lỗi lầm cay đắng mong thứ tha Quay về tháng năm đã qua