Cha Yêu Con, Con Trai

Cha Yêu Con, Con Trai

Lời bài hát Cha Yêu Con, Con Trai

Đóng góp bởi

Nhìn con yêu say giấc nồng
Lòng bỗng xót xa thay
Khi đã vô tình
Làm con đau đớn
Nhiều khi cha quên mất rằng
Từng đã giống như con
Những nghĩ suy
Còn nhiều non nớt
Dường như con đang rất buồn
Vì khoảng cách hai ta
Như xa thêm
Vì không hiểu nhau
Mà con đâu hay biết rằng
Cha sẽ vẫn bên con
Dẫu những khi
Cha phải la mắng
Vì cha yêu con lắm đấy
Vì cha yêu con biết mấy
Tuy rằng cha lo lắng thế
Nhưng lòng cha không thể nói
Để đôi khi con vẫn hỏi
Vì sao Cha nghiêm khắc mãi
Thà rằng cha như sắt đá
Để mai này con thật thà
Vì sao khi con vấp ngã
Bàn tay Cha không đỡ lấy
Là vì cha mong muốn thấy
Sau này con thêm vững bước
Vì cha yêu con lắm đấy
Biết không chàng trai nhỏ dại
Dù thế nào vẫn yêu con nhiều
Dường như con đang rất buồn
Vì khoảng cách hai ta
Như xa thêm
Vì không hiểu nhau
Mà con đâu hay biết rằng
Cha sẽ vẫn bên con
Dẫu những khi
Cha phải la mắng
Vì cha yêu con lắm đấy
Vì cha yêu con biết mấy
Tuy rằng cha lo lắng thế
Nhưng lòng cha không thể nói
Để đôi khi con vẫn hỏi
Vì sao Cha nghiêm khắc mãi
Thà rằng cha như sắt đá
Để mai này con thật thà
Vì sao khi con vấp ngã
Bàn tay Cha không đỡ lấy
Là vì cha mong muốn thấy
Sau này con thêm vững bước
Vì cha yêu con lắm đấy
Biết không chàng trai nhỏ dại
Dù thế nào vẫn yêu con nhiều
Vì sao khi con vấp ngã
Bàn tay Cha không đỡ lấy
Là vì cha mong muốn thấy
Sau này con thêm vững bước
Vì cha yêu con lắm đấy
Biết không chàng trai nhỏ dại
Dù thế nào vẫn yêu con nhiều
Dù thế nào
Vẫn yêu con nhiều