Cây Đàn Bỏ Quên

Cây Đàn Bỏ Quên

Lời bài hát Cây Đàn Bỏ Quên

Đóng góp bởi

Hôm xưa tôi đến nhà em
Ra về mới nhớ rằng quên cây đàn
Tình tang tính tính tình tang
Đêm khuya thao thức mơ màng
Chờ mai tìm đến cô nàng ngây thơ
Tình tang tính tính tình tang
Hôm sau tôi đến nhà em
Cây đàn nằm đó nhưng em đâu rồi?
Tình tang tính tính tình tang
Bông hoa trên phím tươi cười
Người tiên tặng đoá hoa đời xinh xinh
Tình tang tính tính tình tang
Tôi nâng niu cây đàn, tình tang
Đem về say đắm
tôi nâng niu hoa tàn, tình tang
Khi bông hoa úa vàng, tình tang
Lòng tôi vấn vương
nhớ người hay nhớ hương? tình tang
Đàn ơi Thôi cứ lên tiếng than
Hay cứ reo nỗi oan
Trên đường lên viễn phương
Tang tình tang tính tang
Người ơi ! Tôi thường hay muốn biết
Với tình hoa thắm thiết
Yêu tôi hay yêu đàn?
Yêu tôi hay yêu đàn?
Hôm sau tôi đến nhà em
Cây đàn nằm đó nhưng em đâu rồi?
Tình tang tính tính tình tang
Bông hoa trên phím tươi cười
Người tiên tặng đoá hoa đời xinh xinh
Tình tang tính tính tình tang
Tôi nâng niu cây đàn, tình tang
Đem về say đắm
tôi nâng niu hoa tàn, tình tang
Khi bông hoa úa vàng, tình tang
Lòng tôi vấn vương
nhớ người hay nhớ hương? tình tang
Đàn ơi Thôi cứ lên tiếng than
Hay cứ reo nỗi oan
Trên đường lên viễn phương
Tang tình tang tính tang
Người ơi ! Tôi thường hay muốn biết
Với tình hoa thắm thiết
Yêu tôi hay yêu đàn?
Yêu tôi hay yêu đàn?
Người ơi ! Tôi thường hay muốn biết
Với tình hoa thắm thiết
Yêu tôi hay yêu đàn?
Yêu tôi hay yêu đàn?
Yêu tôi hay yêu đàn?
Yêu tôi hay yêu đàn?
Yêu tôi hay yêu đàn?
Yêu tôi hay yêu đàn?