Cây Cầu Dừa

Cây Cầu Dừa

Lời bài hát Cây Cầu Dừa

Đóng góp bởi

Cây Cầu Dừa
Trọng Phúc
Đã lâu lắm rồi
Em về thăm lại chốn xưa
Đã lâu lắm rồi
Em về đi qua cầu dừa
Cầu dừa trơn trợt lắm em ơi
Đi mà không khéo té như chơi
Môi son má đào chân guốc cao gót
Làm sao qua cầu dừa
Em ở phố thị quen rồi
Xe cộ đón đưa
Em đã quên rồi quê mình
Có cây cầu dừa
Cầu dừa anh chạy trước em sau
Em cùng anh quấn quýt bên nhau
Cây me trước nhà cây khế sau ngõ
Trèo leo cùng cười
Thuở thiếu thời vui lắm ai ơi
Em lâu rồi đã bỏ cuộc chơi
Bỏ anh bơ vơ với cây cầu dừa
Cây cầu dừa sớm nắng chiều mưa
Em bước theo chồng
Khoe áo hồng bao kẻ đón đưa
Làm sao em nhớ đến cây cầu dừa
Nhớ giàng bông bí
Nhớ con ong bầu sớm trưa
Bây giờ em về xa lạ
Cả người lẫn quê
Bây giờ em về
Anh buồn với bao kỉ niệm
Cầu dừa vẫn là lối đi chung
Em giờ chân bước thấy mông lung
Cây me trước nhà cây khế sau ngõ
Nhìn em sao lạ lùng
Đã lâu lắm rồi
Em về thăm lại chốn xưa
Đã lâu lắm rồi
Em về đi qua cầu dừa
Cầu dừa trơn trợt lắm em ơi
Đi mà không khéo té như chơi
Môi son má đào chân guốc cao gót
Làm sao qua cầu dừa
Em ở phố thị quen rồi
Xe cộ đón đưa
Em đã quên rồi quê mình
Có cây cầu dừa
Cầu dừa anh chạy trước em sau
Em cùng anh quấn quýt bên nhau
Cây me trước nhà cây khế sau ngõ
Trèo leo cùng cười
Thuở thiếu thời vui lắm ai ơi
Em lâu rồi đã bỏ cuộc chơi
Bỏ anh bơ vơ với cây cầu dừa
Cây cầu dừa sớm nắng chiều mưa
Em bước theo chồng
Khoe áo hồng bao kẻ đón đưa
Làm sao em nhớ đến cây cầu dừa
Nhớ giàng bông bí
Nhớ con ong bầu sớm trưa
Bây giờ em về xa lạ
Cả người lẫn quê
Bây giờ em về
Anh buồn với bao kỉ niệm
Cầu dừa vẫn là lối đi chung
Em giờ chân bước thấy mông lung
Cây me trước nhà cây khế sau ngõ
Nhìn em sao lạ lùng
Cầu dừa vẫn là lối đi chung
Em giờ chân bước thấy mông lung
Cây me trước nhà cây khế sau ngõ
Nhìn em sao lạ lùng
Cầu dừa vẫn là lối đi chung
Em giờ chân bước thấy mông lung
Cây me trước nhà cây khế sau ngõ
Nhìn em sao lạ lùng