Lời bài hát Cây Bã Đậu

Đóng góp bởi

Trống trường tan hôm ấy
Hai đứa bước chung đôi
Bất chợt trời đổ mưa
Anh và em hai đứa ngu ngơ
Mưa rào mưa không dứt
Mưa ướt áo em rồi
Mưa ướt đôi vai gầy
Anh vội đưa em chiếc khăn tay
Dưới tàn cây xanh lá
Che bóng mát đôi chim
Bã đậu nơi sớm trưa
Ta hẹn nhau chẳng nói nên câu
Ân tình nghe thắm thiết
ôi tiếng yêu ban đầu
Ghi khắc tên đôi mình
In hằn sâu lên gốc thân cây
Ngờ đâu em đi rồi
Em đi rồi
Phương trời nào xa xăm
Không một lần thăm anh
Chim bay về xứ lạ
Bay xa tìm bến đậu
Em buồn rồi em khóc
Bã đậu ơi, nơi quê nhà
Nơi quê nhà
Anh một mình quạnh hiu
Cho lòng buồn bơ vơ
Cớ sao vong tình
để con chim buồn
Lẻ bạn mình ên
Bao ngày qua mưa nắng
Hiu hắt bóng đơn côi
Bã đậu thương nhớ anh
Em mình ên trú dưới cơn mưa
Mưa rào mưa không dứt
Mưa ướt áo em rồi
Vẫn chiếc khăn tay này
Nhưng người xưa giờ ở nơi đâu
Dưới tàn cây xanh lá
Che bóng mát đôi chim
Bã đậu nơi sớm trưa
Ta hẹn nhau chẳng nói nên câu
Ân tình nghe thắm thiết
ôi tiếng yêu ban đầu
Ghi khắc tên đôi mình
In hằn sâu lên gốc thân cây
Ngờ đâu em đi rồi
Em đi rồi
Phương trời nào xa xăm
Không một lần thăm anh
Chim bay về xứ lạ
Bay xa tìm bến đậu
Em buồn rồi em khóc
Bã đậu ơi, nơi quê nhà
Nơi quê nhà
Anh một mình quạnh hiu
Cho lòng buồn bơ vơ
Cớ sao vong tình
để con chim buồn
Lẻ bạn mình ên
Bao ngày qua mưa nắng
Hiu hắt bóng đơn côi
Bã đậu thương nhớ anh
Em mình ên trú dưới cơn mưa
Mưa rào mưa không dứt
Mưa ướt áo em rồi
Vẫn chiếc khăn tay này
Nhưng người xưa giờ ở nơi đâu
Mưa rào mưa không dứt
Mưa ướt áo em rồi
Vẫn chiếc khăn tay này
Nhưng người xưa giờ ở nơi đâu