Câu Chuyện Đầu Năm

Câu Chuyện Đầu Năm

Lời bài hát Câu Chuyện Đầu Năm

Đóng góp bởi

Trên đường đi Lễ.. xuân đầu... năm.... Qua một năm Ruột rối tơ... tằm.... Năm mới nhiều Ước vọng chờ mong May nhiều rủi ít Ngóng trông Vui cùng pháo đỏ Rượu... hồng..... Ta cùng nhau Đón thêm mùa... xuân... Xuân dù thay đổi Biết bao lần Xin khấn nguyện Kết chặt tình thân Vin cành lộc Những bâng khuâng Năm này Chắc gặp tình quân. Xuân mang Niềm tin tới Bao la Nguồn yêu mới Như hoa mai Nở phơi phới. Thế gian Thay nụ cười Đón cho nhau cuộc đời Trên đất mẹ Vui khắp nơi. Xuân reo Lộc khắp chốn Xuân đi rồi xuân đến Cho nhân gian Đầy lưu luyến Đón thư nơi trận tiền Viết thư thăm Bạn hiền Một lời nguyện Xin chớ quên. Mong đầu năm Cuối năm gặp.. may Gia đình luôn Hạnh phúc sum...vầy... Trên bước đường Danh lợi rồng bay Duyên vừa đẹp ý Đắp xây Ôm nàng xuân đẹp Vào... tay..... Ta cùng nhau Đón thêm mùa... xuân... Xuân dù thay đổi Biết bao lần Xin khấn nguyện Kết chặt tình thân Vin cành lộc Những bâng khuâng Năm này Chắc gặp tình quân. Xuân mang Niềm tin tới Bao la Nguồn yêu mới Như hoa mai Nở phơi phới. Thế gian Thay nụ cười Đón cho nhau cuộc đời Trên đất mẹ Vui khắp nơi. Xuân reo Lộc khắp chốn Xuân đi rồi xuân đến Cho nhân gian Đầy lưu luyến Đón thư nơi trận tiền Viết thư thăm Bạn hiền Một lời nguyện Xin chớ quên. Mong đầu năm Cuối năm gặp.. may Gia đình luôn Hạnh phúc sum...vầy... Trên bước đường Danh lợi rồng bay Duyên vừa đẹp ý Đắp xây Ôm nàng xuân đẹp Vào... tay..... Trên bước đường Danh lợi rồng bay Duyên vừa đẹp ý Đắp xây Ôm nàng xuân đẹp Vào... tay.....