Câu Chuyện Đầu Năm

Câu Chuyện Đầu Năm

Lời bài hát Câu Chuyện Đầu Năm

Đóng góp bởi

Trên đường đi
Lễ xuân đầu... năm....
Qua một năm
Ruột rối tơ... tằm....
Năm mới nhiều
Ước vọng chờ mong
May nhiều rủi ít
Ngóng trông
Vui cùng pháo nổ
Rượu... nồng.....
Ta cùng nhau
Đón thêm mùa... xuân...
Xuân dù thay đổi
Biết bao lần
Xin khấn nguyện
Kết chặt tình thân
Vin cành lộc
Những bâng khuâng
Năm này
Chắc gặp tình nhân.
Xuân mang
Niềm tin tới
Bao la
Nguồn yêu mới
Như hoa mai
Nở phơi phới.
Thế gian
Thay nụ cười
Đón cho nhau cuộc đời
Trên đất mẹ
Vui khắp nơi.
Xuân reo
Lộc khắp chốn
Xuân đi rồi xuân đến
Cho nhân gian
Đầy lưu... luyến...
Đón xuân trên mọi miền
Viết thư thăm
Bạn hiền
Một lời nguyện
Xin chớ... quên....
Mong đầu năm
Cuối năm gặp.. may
Gia đình luôn
Hạnh phúc sum... vầy...
Trên bước đường
Danh lợi rồng bay
Duyên vừa đẹp ý
Đắp xây
Ôm nàng xuân đẹp
Vào tay....
Xuân mang
Niềm tin tới
Bao la
Nguồn yêu mới
Như hoa mai
Nở phơi phới.
Thế gian
Thay nụ cười
Đón cho nhau cuộc đời
Trên đất mẹ
Vui khắp... nơi.
Xuân reo
Lộc khắp chốn
Xuân đi rồi xuân đến
Cho nhân gian
Đầy lưu luyến...
Đón xuân trên mọi miền
Viết thư thăm
Bạn hiền
Một lời nguyện
Xin chớ.. quên....
Mong đầu năm
Cuối năm gặp.. may
Gia đình luôn
Hạnh phúc sum...đầy...
Trên bước đường
Danh lợi rồng bay
Duyên vừa đẹp ý
Đắp xây
Ôm nàng xuân đẹp
Vào... tay....
Trên bước đường
Danh lợi rồng bay
Duyên vừa đẹp ý
Đắp xây
Ôm nàng xuân đẹp
Vào... tay....