Cát Bụi Cuộc Đời

Cát Bụi Cuộc Đời

Lời bài hát Cát Bụi Cuộc Đời

Đóng góp bởi

Này bạn thân ơi!
Số kiếp nhân sinh chỉ là cõi tạm trần gian
Dù anh và tôi ai sang giàu ai gian khó
Mai xa kiếp con người
Về với cát bụi mờ thì cũng đều đôi tay trắng
Đời là phù du ta sống hôm nay
Đâu biết về ngày mai sau
Hãy dành cho nhau
Bao nhiêu niềm vui đang có
Không ganh ghét hận thù
Chẳng gian dối lọc lừa
Vì kiếp người sẽ vội qua
Người ơi!
Hãy nhớ ta là cát bụi sẽ về cát bụi
Thì xin đừng toan tính thiệt hơn
Đời như thoáng mơ được mất ta đâu ngờ
Hỏi ai có bao giờ không trở về cát bụi đâu
Cuộc đời là bao hãy mến thương nhau
Với bằng tất cả con tim
Để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế
Không lo lắng u buồn
Chẳng nuối tiếc muộn phiền
Chuyện thế sự nơi trần ai
Đời là phù du ta sống hôm nay
Đâu biết về ngày mai sau
Hãy dành cho nhau
Bao nhiêu niềm vui đang có
Không ganh ghét hận thù
Chẳng gian dối lọc lừa
Vì kiếp người sẽ vội qua
Người ơi!
Hãy nhớ ta là cát bụi sẽ về cát bụi
Thì xin đừng toan tính thiệt hơn
Đời như thoáng mơ được mất ta đâu ngờ
Hỏi ai có bao giờ không trở về cát bụi đâu
Cuộc đời là bao hãy mến thương nhau
Với bằng tất cả con tim
Để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế
Không lo lắng u buồn
Chẳng nuối tiếc muộn phiền
Chuyện thế sự nơi trần ai
Để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế
Không lo lắng u buồn
Chẳng nuối tiếc muộn phiền
Chuyện thế sự nơi trần ai