Cát Bụi Cuộc Đời

Cát Bụi Cuộc Đời

Lời bài hát Cát Bụi Cuộc Đời

Đóng góp bởi

Này bạn thân ơi
Số kiếp nhân sinh
Chỉ là cõi tạm trần gian
Dù anh và tôi
Ai sang giàu ai gian khó
Mai ra kiếp con người
Về với cát bụi mờ
Thì cũng điều đôi tay trắng
Đời là phù du
Ta sống hôm nay
Không biết về ngày mai sau
Hãy dành cho nhau
Bao nhiêu niềm vui đang có
Không ganh gét hận thù
Chẳng gian dối lọc lừa
Vì kiếp người sẽ vội qua
Người ơi hãy nhớ
Ta là cát bụi
Sẽ về cát bụi
Thì xin đừng toan tính thiệt hơn
Đời như thoáng mơ
Được mất ta đâu ngờ
Hỏi ai có bao giờ
Không trở về cát bụi đâu
Cuộc đời là bao
Hãy mến thương nhau
Với bằng tất cả con tim
Để rồi một mai
Khi ta lìa xa nhân thế
Không lo lắng u buồn
Chẳng nối tiết muộn phiền
Chuyện thế sự nơi trần ai
Đời là phù du
Ta sống hôm nay
Không biết về ngày mai sau
Hãy dành cho nhau
Bao nhiêu niềm vui đang có
Không ganh gét hận thù
Chẳng gian dối lọc lừa
Vì kiếp người sẽ vội qua
Người ơi hãy nhớ
Ta là cát bụi
Sẽ về cát bụi
Thì xin đừng toan tính thiệt hơn
Đời như thoáng mơ
Được mất ta đâu ngờ
Hỏi ai có bao giờ
Không trở về cát bụi đâu
Cuộc đời là bao
Hãy mến thương nhau
Với bằng tất cả con tim
Để rồi một mai
Khi ta lìa xa nhân thế
Không lo lắng u buồn
Chẳng nối tiết muộn phiền
Chuyện thế sự nơi trần ai
Để rồi một mai
Khi ta lìa xa nhân thế
Không lo lắng u buồn
Chẳng nối tiết muộn phiền
Chuyện thế sự nơi trần ai