Cát Bụi Cuộc Đời

Cát Bụi Cuộc Đời

Xem MV bài hát

Lời bài hát Cát Bụi Cuộc Đời

Đóng góp bởi

Này bạn thân ơi
Số kiếp nhân sinh
Chỉ là cõi tạm trần gian
Dù anh và tôi
Ai sang giàu
Ai gian khó
Mai xa kiếp con người
Về với cát bụi mờ
Thì cũng đều đôi tay... trắng
Đời là phù du
Ta sống hôm nay
Đâu biết về ngày mai sau
Hãy dành cho nhau
Bao nhiêu niềm vui đang có
Không ganh ghét hận thù
Chẳng gian dối lọc lừa
Vì kiếp người sẽ vội qua
Người ơi hãy nhớ
Ta là cát bụi
Sẽ về cát bụi
Thì xin đừng
Toan tính thiệt hơn
Đời như thoáng mơ
Được mất ta đâu ngờ
Hỏi ai có bao giờ
Không trở về cát bụi... đâu
Cuộc đời là bao
Hãy mến thương nhau
Với bằng tất cả con tim
Để rồi một mai
Khi ta lìa xa nhân thế
Không lo lắng ưu buồn
Chẳng nuối tiếc muộn phiền
Chuyện thế sự nơi trần.. ai.....
Đời là phù du
Ta sống hôm nay
Đâu biết về ngày mai sau
Hãy dành cho nhau
Bao nhiêu niềm vui đang có
Không ganh ghét hận thù
Chẳng gian dối lọc lừa
Vì kiếp người sẽ vội... qua
Người ơi hãy nhớ
Ta là cát bụi
Sẽ về cát bụi
Thì xin đừng
Toan tính thiệt hơn
Đời như thoáng mơ
Được mất ta đâu ngờ
Hỏi ai có bao giờ
Không trở về cát bụi đâu
Cuộc đời là bao
Hãy mến thương nhau
Với bằng tất cả con tim
Để rồi một mai
Khi ta lìa xa nhân thế
Không lo lắng ưu buồn
Chẳng nuối tiếc muộn phiền
Chuyện thế sự nơi trần.. ai.....
Để rồi một mai khi
Ta lìa xa nhân thế
Không lo lắng ưu buồn
Chẳng nuối tiếc muộn phiền
Chuyện thế sự....
Nơi trần.. ai.....