Cát Bụi Cuộc Đời

Cát Bụi Cuộc Đời

Lời bài hát Cát Bụi Cuộc Đời

Đóng góp bởi

Này bạn thân ơi! Số kiếp nhân sinh chỉ là cõi tạm trần gian. Dù anh và tôi ai sang giàu ai gian khó, mai xa kiếp con người Về với cát bụi mờ thì cũng đều đôi tay trắng Đời là phù du ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai sau? Hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đang có Không ganh ghét hận thù chẳng gian dối lọc lừa vì kiếp người sẽ vội qua Người ơi! Hãy nhớ ta là cát bụi sẽ về cát bụi thì xin đừng toan tính thiệt hơn. Đời như thoáng mơ được mất ta đâu ngờ Hỏi ai có bao giờ không trở về cát bụi đâu Cuộc đời là bao hãy mến thương nhau với bằng tất cả con tim Để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế không lo lắng u buồn Chẳng nuối tiếc muộn phiền chuyện thế sự nơi trần ai