Cánh Thiệp Đầu Xuân

Cánh Thiệp Đầu Xuân

Lời bài hát Cánh Thiệp Đầu Xuân

Đóng góp bởi

Hoa lá nở thắm
Đẹp làn môi hồng
Xuân đến rồi đây
Nào ai biết không?
Mang những hoài mong
Đi vào ngày tháng
Bao nhiêu mơ ước
Đến khi mùa xuân sang
Tôi chúc gì đây
Vào mùa xuân này
Khi nắng vàng tươi
Nhuộm làn tóc ai
Khi gió nhẹ lay
Hoa đào hồng thắm
Trong khi xuân ấm
Mới tô đẹp tháng năm
Tôi chúc muôn người
Mọi điều ước muốn
Non nước vinh quang
Trong tia nắng thanh bình
Để người anh yêu dấu
Quay về gia đình
Tìm vui bên lửa ấm
Tôi chúc yên lành
Người người khắp chốn
Mong gió đưa duyên
Cho cô gái xuân thì
Ước nguyện sao chóng thành
Rượu hồng se duyên
Tôi chúc ngày mai
Dù đường xa vời
Trai gái bền duyên
Đẹp tình lứa đôi
Cho bướm vàng bay
Trên nẻo đường mới
Vai bên vai những
Lúc tâm tình lên khơi
Tôi chúc rồi đây
Người về phương nào
Cho dẫu thời gian
Lạnh lùng lướt mau
Mong ước ngày sau
Như là như trước
Tay trong tay nhớ
Lúc trao thiệp đầu xuân
Tôi chúc muôn người
Mọi điều ước muốn
Non nước vinh quang
Trong tia nắng thanh bình
Để người anh yêu dấu
Quay về gia đình
Tìm vui bên lửa ấm
Tôi chúc yên lành
Người người khắp chốn
Mong gió đưa duyên
Cho cô gái xuân thì
Ước nguyện sao chóng thành
Rượu hồng se duyên
Tôi chúc ngày mai
Dù đường xa vời
Trai gái bền duyên
Đẹp tình lứa đôi
Cho bướm vàng bay
Trên nẻo đường mới
Vai bên vai những
Lúc tâm tình lên khơi
Tôi chúc rồi đây
Người về phương nào
Cho dẫu thời gian
Lạnh lùng lướt mau
Mong ước ngày sau
Như là như trước
Tay trong tay nhớ
Lúc trao thiệp đầu xuân
Mong ước ngày sau
Như là như trước
Tay trong tay nhớ
Lúc trao thiệp đầu xuân