Cánh Nhạn Chiều Bay

Cánh Nhạn Chiều Bay

Lời bài hát Cánh Nhạn Chiều Bay

Đóng góp bởi

Chiều nay qua bến sông xưa
Nghe tiếng ai hò khúc hát tương tư
Người đã đi xa rồi
Cho cánh nhạn lìa đôi
Lòng đau muối xác tim gan
Sao nỡ đoạn đành én nhạn lìa đôi
Gian dối chi hỡi người
Cho lẻ bạn tình tôi
Ngày nào trên bến sông xưa
Người nói yêu sẽ yêu trọn đời
Giờ chiều nay bước em qua
Nghe người ta nói anh đi rồi
Anh quên một dòng sông
Con đò quê ngày ấy đợi mong
Tình buồn câu hát tương tư
Người đã đi cách xa phương trời
Đò chiều ngơ ngác bơ vơ
Bóng hoàng hôn khuất nẻo xa mờ
Người ta đã vội quên
Mà sao em vẫn mong vẫn chờ
Lòng đau muối xác tim gan
Sao nỡ đoạn đành én nhạn lìa đôi
Gian dối chi hỡi người
Cho lẻ bạn tình tôi
Ngày nào trên bến sông xưa
Người nói yêu sẽ yêu trọn đời
Giờ chiều nay bước em qua
Nghe người ta nói anh đi rồi
Anh quên một dòng sông
Con đò quê ngày ấy đợi mong
Tình buồn câu hát tương tư
Người đã đi cách xa phương trời
Đò chiều ngơ ngác bơ vơ
Bóng hoàng hôn khuất nẻo xa mờ
Người ta đã vội quên
Mà sao em vẫn mong vẫn chờ
Cớ cớ sao anh lại quên
Lời thề xưa ta đã trao
Dưới ánh trăng mờ đắp xây duyên nợ
Tình ta mãi mãi bên nhau
Nay em lẻ bạn
Anh thì giàu sang nơi xứ xa
Nay em lẻ bạn
Anh thì giàu sang nơi xứ xa