Cánh Cửa Cuối Cùng (Acoustic)

Cánh Cửa Cuối Cùng (Acoustic)

Lời bài hát Cánh Cửa Cuối Cùng (Acoustic)

Đóng góp bởi

Nhìn từ sau
Em cũng như bao cô gái
Khoảnh khắc đến
Khi em quay lại
Em mượn anh cây viết
Anh vờ như không biết
Chỉ để nghe ai đó nhắc lại
Từ khi nào
Ta cùng nhịp đập
Chỉ có cánh cửa cuối cùng
Ôi con tim em nơi đâu
Ơi con tim anh nơi đâu
Và đến như ánh lửa bập bùng
Đôi khi vui đôi khi đau
Hãy cho ta ở bên nhau
Ngồi nơi đây
Ta lặng yên và thời gian trôi
Chỉ còn một phút thôi
Đôi mắt anh luyến tiếc
Em vờ như không biết
Chỉ để giữ ai đó ở lại
Từ khi nào
Ta cùng nhịp đập
Chỉ có cánh cửa cuối cùng
Ôi con tim em nơi đâu
Ơi con tim anh nơi đâu
Và đến như ánh lửa bập bùng
Đôi khi vui đôi khi đau
Hãy cho ta ở bên nhau
Từ khi nào
Ta cùng nhịp đập
Chỉ có cánh cửa cuối cùng
Ôi con tim em nơi đâu
Ơi con tim anh nơi đâu
Và đến như ánh lửa bập bùng
Đôi khi vui đôi khi đau
Hãy cho ta ở bên nhau
Chỉ có cánh cửa cuối cùng
Ôi con tim em nơi đâu
Ơi con tim anh nơi đâu
Và đến như ánh lửa bập bùng
Đôi khi vui đôi khi đau
Hãy cho ta ở bên nhau