Càng Yêu Càng Đau

Càng Yêu Càng Đau

Lời bài hát Càng Yêu Càng Đau

Đóng góp bởi

Màn đêm sương khuya rơi
Sương ướt đôi vai em đầy
Giờ đôi ta nơi đây
Mai sẽ xa nhau rồi đây
Nhìn nhau đôi ba giây
Rồi sẽ đến lúc ta chia tay
Còn chi cứ giải bày
Để không ai hờn trách ai
Thời gian ta yêu nhau
Em cảm ơn anh khi vui buồn
Người luôn quan tâm em
Bao nỗi đau hay hạnh phúc
Tình anh trao cho em
Giờ đã chấm hết trong tim này
Đành vậy thôi em sẽ để anh ra đi
Càng yêu anh càng đớn đau
Thì anh đã không như lúc đầu
Người đi bên em mà trái tim anh
Không còn hình bóng em
Ngày qua em dối gạt chính em
Mong giữ được bước anh
Mà làm sao khi anh đã không cần
Càng yêu anh càng đớn đau
Em chôn giấu riêng em nỗi buồn
Cầu mong quên đi ngàn chiếc hôn
Bao kỷ niệm tháng năm
Từ đây em sống mà thiếu anh
Em biết thật khó khăn
Khó lắm nhưng em phải tập quên
Màn đêm sương khuya rơi
Sương ướt đôi vai em đầy
Giờ đôi ta nơi đây
Mai sẽ xa nhau rồi đây
Nhìn nhau đôi ba giây
Rồi sẽ đến lúc ta chia tay
Còn chi cứ giải bày
Để không ai hờn trách ai
Thời gian ta yêu nhau
Em cảm ơn anh khi vui buồn
Người luôn quan tâm em
Bao nỗi đau hay hạnh phúc
Tình anh trao cho em
Giờ đã chấm hết trong tim này
Đành vậy thôi em sẽ để anh ra đi
Càng yêu anh càng đớn đau
Thì anh đã không như lúc đầu
Người đi bên em mà trái tim anh
Không còn hình bóng em
Ngày qua em dối gạt chính em
Mong giữ được bước anh
Mà làm sao khi anh đã không cần
Càng yêu anh càng đớn đau
Em chôn giấu riêng em nỗi buồn
Cầu mong quên đi ngàn chiếc hôn
Bao kỷ niệm tháng năm
Từ đây em sống mà thiếu anh
Em biết thật khó khăn
Khó lắm nhưng em phải tập quên
Càng yêu anh càng đớn đau
Thì anh đã không như lúc đầu
Người đi bên em mà trái tim anh
Không còn hình bóng em
Ngày qua em dối gạt chính em
Mong giữ được bước anh
Mà làm sao khi anh đã không cần
Càng yêu anh càng đớn đau
Em chôn giấu riêng em nỗi buồn
Cầu mong quên đi ngàn chiếc hôn
Bao kỷ niệm tháng năm
Từ đây em sống mà thiếu anh
Em biết thật khó khăn
Khó lắm nhưng em phải tập quên
Từ đây em sống mà thiếu anh
Em biết thật khó khăn
Khó lắm nhưng em phải tập quên