Cần Gì Hơn

Cần Gì Hơn

Lời bài hát Cần Gì Hơn

Đóng góp bởi

Nơi tin yêu nhiệm màu Từng nụ hôn trao như tình đầu Anh đưa tay nguyện cầu Gửi về em tiếng ca chân thành (Rất chân thành) Xa, em như cây lìa cành Thương, em nắng mưa cũng đành Dù chỉ là ngày chờ đêm trông Baby can you feel me? Có ước muốn thân ta tan theo gió Kéo bước theo anh rong chơi Có ước muốn ngôi sao trong đêm tối Rẽ lối bên anh khắp nơi Có ước muốn Anh chôn sâu Những nỗi nhớ Tan đi đâu Tàn theo những giấc mơ hững hờ Cần gì hơn khi đã có em (Cần gì hơn, babe) (Cần gì hơn) Cần gì hơn khi đã có em (Cần gì hơn, babe) (Cần gì hơn) Cần gì hơn khi đã có em (Cần gì hơn, babe) (Cần gì hơn) Cần gì hơn khi đã có em (Cần gì hơn, babe) (Cần gì hơn, babe) I see you there, I see you everywhere In my mind even in my dreams Who loves you, sorry I don't care Cause I know who is in your heart Chim muông bay, tìm ngọt ngào từ mưa giông Cho đêm nay, đừng dài hơn những nhớ mong Giữ lấy ngón tay đan vào nhau Ai biết mai về sau, anh với em còn không? Có ước muốn thân ta tan theo gió Kéo bước theo anh rong chơi Có ước muốn ngôi sao trong đêm tối Rẽ lối bên anh khắp nơi Có ước muốn Anh chôn sâu Những nỗi nhớ Tan đi đâu Tàn theo những giấc mơ hững hờ Cần gì hơn khi đã có em (Cần gì hơn, babe) (Cần gì hơn) Cần gì hơn khi đã có em (Cần gì hơn, babe) (Cần gì hơn) Cần gì hơn khi đã có em (Cần gì hơn, babe) (Cần gì hơn) Cần gì hơn khi đã có em (Cần gì hơn, babe) (Cần gì hơn, babe) Đã có anh cần gì hơn Đã có em cần gì hơn Đã có nhau ta cần gì hơn? I need you, only you Đã có anh cần gì hơn Đã có em cần gì hơn Đã có nhau ta cần gì hơn? Cần gì hơn khi đã có em (Cần gì hơn, babe) (Cần gì hơn) Cần gì hơn khi đã có em (Cần gì hơn, babe) (Cần gì hơn) Cần gì hơn khi đã có em (Cần gì hơn, babe) (Cần gì hơn) Cần gì hơn khi đã có em (Cần gì hơn, babe) (Cần gì hơn, babe)