Cảm Xúc Từ Câu Hò Điệu Ví

Cảm Xúc Từ Câu Hò Điệu Ví

Lời bài hát Cảm Xúc Từ Câu Hò Điệu Ví

Đóng góp bởi

Ai sinh ra câu hò ví dặm
Để người đi xa
Lòng nặng nhớ quê hương
Ai sinh ra đêm hát phường hát hội
Có từ bao đời
Đượm thắm mãi duyên quê
Từ bến đò xưa
Tiếng hát ngân nga
Câu ca dịu dàng
Mà sao lòng rạo rực
Anh đến dàn hoa thì hoa kia đã nở
Hết giận rồi thương lại càng thương
Trước ngỏ nhà ai đôi lứa trao duyên
Chấp những mối tình từ câu hò điệu ví
Một miền quê đậm đà tình xứ nghệ
Khắp quê nhà nhuộm thắm khúc dân ca
Cùng chung một chút gừng cay
Một hạt muối mặn để say trọn đời
Cùng chung một chút gừng cay
Một hạt muối mặn để say trọn đời
Từ bến đò xưa
Tiếng hát ngân nga
Câu ca dịu dàng
Mà sao lòng rạo rực
Anh đến dàn hoa thì hoa kia đã nở
Hết giận rồi thương lại càng thương
Trước ngỏ nhà ai đôi lứa trao duyên
Chấp những mối tình từ câu hò điệu ví
Một miền quê đậm đà tình xứ nghệ
Khắp quê nhà nhuộm thắm khúc dân ca
Cùng chung một chút gừng cay
Một hạt muối mặn để say trọn đời
Cùng chung một chút gừng cay
Một hạt muối mặn để say trọn đời
Cùng chung một chút gừng cay
Một hạt muối mặn để say trọn đời
Cùng chung một chút gừng cay
Một hạt muối mặn
Để say trọn đời