Cắm Sừng Ai Đừng Cắm Sừng Em

Cắm Sừng Ai Đừng Cắm Sừng Em

Lời bài hát Cắm Sừng Ai Đừng Cắm Sừng Em

Đóng góp bởi

Em ước phải chi mình có được thiên lý nhãn Để nhìn thấy rõ anh đang Ở cùng ai khác hay đang một mình. Em ước phải chi mình có được thuận phong nhĩ Để nghe rõ bước anh đi Để nghe rõ tiếng nhỏ to thầm thì. (Ooh) Em cứ như kẻ khờ Vì yêu nên ngẩn ngơ, quá ghen nên vật vờ. (Ooh) Chỉ muốn anh bên cạnh Sợ mình đánh mất anh, vì tình yêu mong manh. Cắm sừng ai thì cắm chứ anh đừng cắm sừng em anh nhé Cắm sừng ai thì cắm chứ anh đừng cắm sừng em, cắm sừng em. Cắm sừng ai thì cắm chứ anh đừng cắm sừng em anh nhé Cắm sừng ai thì cắm chứ anh đừng cắm sừng em, cắm sừng em no baby. Cắm sừng ai đừng cắm sừng em! Cắm sừng ai đừng cắm sừng em! Lalalala RIN9 on the mic! Lalalala Can you tell me why Sáng nay ngủ dậy trễ bỗng tự nhiên bị cắm sừng. Đang ngồi cày con game bỗng tự nhiên bị cắm sừng. Lướt lướt shopping tự nhiên bị cắm sừng. Nằm một chỗ cũng tự nhiên bị cắm sừng Ha ha ha he he hi hi ho Why you always fall for those freakin man hoe? Lòng chung thủy của người đàn ông đôi khi thật là mong manh như là cái khóa kéo quần của anh ta phải không? (Ooh) Em cứ như kẻ khờ Vì yêu nên ngẩn ngơ, quá ghen nên vật vờ. (Ooh) Chỉ muốn anh bên cạnh Sợ mình đánh mất anh, vì tình yêu mong manh. Cắm sừng ai thì cắm chứ anh đừng cắm sừng em anh nhé Cắm sừng ai thì cắm chứ anh đừng cắm sừng em, cắm sừng em. Cắm sừng ai thì cắm chứ anh đừng cắm sừng em anh nhé Cắm sừng ai thì cắm chứ anh đừng cắm sừng em, cắm sừng em no baby. Sừng không tự nhiên sinh ra Sừng không tự nhiên mất đi Mà chỉ là chuyển từ đầu người này sang đầu người khác. Sừng không tự nhiên sinh ra Sừng không tự nhiên mà mất... Cắm sừng ai thì cắm chứ anh đừng cắm sừng em anh nhé Cắm sừng ai thì cắm chứ anh đừng cắm sừng em, cắm sừng em. Cắm sừng ai thì cắm chứ anh đừng cắm sừng em anh nhé Cắm sừng ai thì cắm chứ anh đừng cắm sừng em, cắm sừng em no baby. Cắm sừng ai đừng cắm sừng em! Cắm sừng ai đừng cắm sừng em!