Cảm Ơn (We Belong Together)

Cảm Ơn (We Belong Together)

Xem MV bài hát

Lời bài hát Cảm Ơn (We Belong Together)

Đóng góp bởi

Khoảnh khắc chúng ta
Gặp nhau lần đầu
Có lẽ tôi chẳng thể quên được đâu
Vì tôi đã khắc ghi vào tim thật sâu
Hôm nay chúng ta
Cùng chung nơi đây
Có lẽ tôi sẽ phải nói lời này
Một lời mà tôi cứ giữ rất lâu
Cảm ơn cảm ơn rất nhiều
Vì đã ở bên tôi
Để cho tôi có hôm nay
Tôi có hôm nay
Để giờ đây tôi đứng giữa mọi người
Để giờ đây tôi hát giữa cuộc đời
Ngàn lần cho tôi gửi đến
Những yêu thương đã
Luôn bên cạnh tôi
Vì tuổi thanh xuân rồi sẽ đi qua
Và rồi vinh quang cũng sẽ đi qua
Chỉ cần hôm nay ta sống
Cho những đam mê
Không hề phôi phai
We belong together
We belong together
We belong together
Together forever
We belong together
Có lúc chúng ta
giận nhau thật nhiều
Có lúc chúng ta
Đã quên một điều
Rằng ta đã thương nhau
Nhiều biết bao nhiêu
Hôm nay chúng ta
Cùng chung nơi đây
Có lẽ tôi sẽ phải nói lời này
Một lời mà tôi cứ giữ rất lâu
Cảm ơn cảm ơn rất nhiều
Vì đã ở bên tôi
Để cho tôi có hôm nay
Tôi có hôm nay
Để giờ đây tôi đứng giữa mọi người
Để giờ đây tôi hát giữa cuộc đời
Ngàn lần cho tôi gửi đến
Những yêu thương đã
Luôn bên cạnh tôi
Vì tuổi thanh xuân rồi sẽ đi qua
Và rồi vinh quang cũng sẽ đi qua
Chỉ cần hôm nay ta sống
Cho những đam mê
Không hề phôi phai
We belong together
We belong together
We belong together
Together forever
We belong together
We belong together
We belong together
Together forever
We belong together
We belong together
We belong together
Together forever
We belong together
We belong together
We belong together
Together forever
We belong together
We belong together
We belong together