Cám Ơn Vợ

Cám Ơn Vợ

Lời bài hát Cám Ơn Vợ

Đóng góp bởi

Anh và em ta đã
Thành gia đình rồi
Em đừng lo anh tự
Biết trách nhiệm với em
Anh sẽ luôn bên em cho dù thế nào
Vợ chồng ta sẽ mãi
Chung một mái nhà
Cảm ơn em đã tin anh
Bao năm qua nghe vợ ơi
Anh sẽ cố gắng
Hết sức để bảo vệ lấy em
Trong tương lai con
Chúng ta cho dù gái trai
Thì vợ yêu ơi hạnh phúc ấy
Chẳng chi sánh bằng
Này cảm ơn nhé vợ ơi
Này cảm ơn nhé vợ ơi
Em bên anh dù bao nhiêu khó khăn
Em quan tâm chẳng lời thở than
Này cảm ơn nhé vợ ơi
Này cảm ơn nhé vợ ơi
Bao yêu thương dành cho em
Cả thôi anh sẽ chắc chắn
Cho em được vui
Cảm ơn em đã tin anh
Bao năm qua nghe vợ ơi
Anh sẽ cố gắng
Hết sức để bảo vệ lấy em
Trong tương lai con
Chúng ta cho dù gái trai
Thì vợ yêu ơi hạnh phúc ấy
Chẳng chi sánh bằng
Này cảm ơn nhé vợ ơi
Này cảm ơn nhé vợ ơi
Em bên anh dù bao nhiêu khó khăn
Em quan tâm chẳng lời thở than
Này cảm ơn nhé vợ ơi
Này cảm ơn nhé vợ ơi
Bao yêu thương dành cho em cả thôi
Anh sẽ chắc chắn cho em được vui
Này cảm ơn nhé vợ ơi
Này cảm ơn nhé vợ ơi
Em bên anh dù bao nhiêu khó khăn
Em quan tâm chẳng lời thở than
Này cảm ơn nhé vợ ơi
Này cảm ơn nhé vợ ơi
Bao yêu thương dành cho em cả thôi
Anh sẽ chắc chắn cho em được vui
Anh sẽ chắc chắn cho em được vui...