Cám Ơn Tình Yêu Của Em

Cám Ơn Tình Yêu Của Em

N9

Lời bài hát Cám Ơn Tình Yêu Của Em

Đóng góp bởi

Cám ơn tình yêu
Em yêu đã dành cho anh
Dù anh biết em vẫn chưa quên
Ngày tháng đau buồn xưa
Rất khó phai mờ
Nên anh biết em cũng đau đớn
Khi quyết định trở về với anh
Thế gian này đâu có gì trọn vẹn em ơi!
Dù ta đã có những đau thương
Và có những hờn ghen
Thế nhưng anh vẫn đợi chờ
Vì anh tin tình yêu
Sẽ được ta trở về bên nhau
Nếu nếu em về đây, em yêu thương ơi
Anh xin yêu em trọn đời!
Nguyện thề sẽ bên nhau không rời
Nguyện thề muôn ánh sao
Sao sáng trên trời cao
Sẽ chứng minh cho tình đôi ta bền lâu
Quên hết đi ngày xưa
Xem như hôm nay
Đôi ta quen nhau lần đầu
Chỉ cần có 2 ta trên đời
Thì dù bao nhiêu khó khăn
Giông tố cũng vượt qua
Và ta sẽ chung tay xây lâu đài yêu thương
Của anh với em
Cám ơn tình yêu
Em yêu đã dành cho anh
Dù anh biết em vẫn chưa quên
Ngày tháng đau buồn xưa
Rất khó phai mờ
Nên anh biết em cũng đau đớn
Khi quyết định trở về với anh
Thế gian này đâu có gì trọn vẹn em ơi!
Dù ta đã có những đau thương
Và có những hờn ghen
Thế nhưng anh vẫn đợi chờ
Vì anh tin tình yêu
Sẽ được ta trở về bên nhau
Nếu nếu em về đây, em yêu thương ơi
Anh xin yêu em trọn đời!
Nguyện thề sẽ bên nhau không rời
Nguyện thề muôn ánh sao
Sao sáng trên trời cao
Sẽ chứng minh cho tình đôi ta bền lâu
Quên hết đi ngày xưa
Xem như hôm nay
Đôi ta quen nhau lần đầu
Chỉ cần có 2 ta trên đời
Thì dù bao nhiêu khó khăn
Giông tố cũng vượt qua
Và ta sẽ chung tay xây lâu đài yêu thương
Của anh với em
Nếu nếu em về đây, em yêu thương ơi
Anh xin yêu em trọn đời!
Nguyện thề sẽ bên nhau không rời
Nguyện thề muôn ánh sao
Sao sáng trên trời cao
Sẽ chứng minh cho tình đôi ta bền lâu
Quên hết đi ngày xưa
Xem như hôm nay
Đôi ta quen nhau lần đầu
Chỉ cần có 2 ta trên đời
Thì dù bao nhiêu khó khăn
Giông tố cũng vượt qua
Và ta sẽ chung tay xây lâu đài yêu thương
Của anh với em