Cái Bống

Cái Bống

Lời bài hát Cái Bống

Đóng góp bởi

Cái bống ơi là cái bống bang là cái bống ơi Là cái bống bang khéo sẩy ơi a khéo sàng cho mẹ bống nấu cơm cho mẹ nấu cơm Mẹ bống á đi chợ là chợ đằng xa Bống ra là ra gánh giúp để chạy cơn là cơn mưa ròng để chạy cơn là cơn mưa ròng. Cái bống ơi là cái bống bang là cái bống ơi Là cái bống bang Cái bống ơi là cái bống bang là cái bống ơi Là cái bống bang Cái bống ơi là cái bống bang là cái bống ơi Là cái bống bang.