Lời bài hát Cách Xa

Đóng góp bởi

Cách Xa
Phạm Thanh Thảo
Ra đi người có
mang theo lời hứa xưa .
Xa nhau rồi
lời thề có khắc ghi .
Những lúc say đắm
ôi anh còn nhớ không ?
Hay người rồi
người rồi cũng lãng quên !
Ra đi người có
mang theo hình bóng tôi .
Hay chì là
kỷ niệm xưa đã qua .
Ôi mong gì nữa
khi em đã mãi xa .
xa cuộc tình
xa chốn yên thương này .
Một lần cuối
nhìn người đi .
Để từ đây
chia cách hai phương trời.
Lời yêu thương đó
xin hãy giữ gìn .
Tận sâu trong con tim
lúc xa nhau.
Một lần cuối
nhìn người đi .
Để tình kia
sẽ mãi trôi vảo kỷ niệm.
và những giấc mộng đẹp
ái ân ta đã trao .
Ra đi người có
mang theo lời hứa xưa .
Xa nhau rồi
lời thề có khắc ghi .
Những lúc say đắm
ôi anh còn nhớ không ?
Hay người rồi
người rồi cũng lãng quên !
Ra đi người có
mang theo hình bóng tôi .
Hay chì là
kỷ niệm xưa thoáng qua .
Ôi mong gì nữa
khi em đã mãi xa .
xa cuộc tình
xa chốn yên thương này .
Một lần cuối
nhìn người đi .
Để từ đây
chia cách hai phương trời.
Lời yêu thương đó
xin hãy giữ gìn .
Tận sâu trong con tim
lúc xa nhau.
Một lần cuối
nhìn người đi .
Để tình kia
sẽ mãi trôi vảo kỷ niệm.
và những giấc mộng đẹp
ái ân ta đã trao .
Ra đi người có
mang theo lời hứa xưa .
Xa nhau rồi
lời thề có khắc ghi .
Những lúc say đắm
ôi anh còn nhớ không ?
Hay người rồi người
rồi cũng lãng quên !
Ra đi người có
mang theo hình bóng tôi .
Hay chì là
kỷ niệm xưa thoáng qua .
Ôi mong gì nữa
khi em đã mãi xa .
xa cuộc tình
xa chốn yên thương này .
Ra đi người có
mang theo lời hứa xưa .
Xa nhau rồi
lời thề có khắc ghi .
Những lúc say đắm
ôi anh còn nhớ không ?
Hay người rồi
người rồi cũng lãng quên !
Ra đi người có
mang theo hình bóng tôi .
Hay chì là
kỷ niệm xưa đã qua .
Ôi mong gì nữa
khi em đã mãi xa .
xa cuộc tình
xa chốn yên thương này .