Cách Sống Ở Đời

Cách Sống Ở Đời

Lời bài hát Cách Sống Ở Đời

Đóng góp bởi

Bước qua mọi gian nan tôi và bạn vui buồn gian khó. Mình cùng kề vai chia cùng nhau cay đắng thăng trầm Nhưng để rồi giờ đây vì lợi danh bạn lỡ quên rồi. Tình nghĩa ae lỡ cách xa chí cốt tình thâm. Thời gian sẽ là liều thuốc, là thước đo của cuộc sống. Chỉ vì phù phiếm bạn nhìn tôi như kẻ xa lạ. Tại sao bạn lại thay đổi đem nghĩ tình thâm đổi lấy đồng tiền. Tiền chỉ là giấy sao sánh ngang cách sống ở đời? ĐK: Giàu sang hay nghèo khó. Dù có cao sang thấp hèn Thì cũng về hố sâu chứ đâu hơn thua được đâu. Chẳng thể cho nhau được gì. Nhưng sống phải có chữ tâm. Đừng để tình nghĩa xưa phân chia giới hạn vật chất. Đừng gieo thêm bao gian dối. Đừng sống hơn thua ở đời. Đừng nhìn người kém ta nhếch mép xem thường người khác. Đâu dễ tìm được người bạn. Thất thế cũng ko lìa xa Này bạn ơi bạn hãy sống sao chớ xem thường nhau.