Cách Để Quên Một Người

Cách Để Quên Một Người

Lời bài hát Cách Để Quên Một Người

Đóng góp bởi

Tối qua bỗng tình cờ
Thấy em sau những dại khờ
Chắc em tìm thấy nụ cười
Nên cười thật tươi
Những nụ cười đó
Anh chẳng được giành
Nỗi đau đành mang một mình
Lẻ loi buồn anh lặng nhìn
Bóng em xa dần
Còn anh đứng trong cuộc tình
Phải chẳng em đã quên được anh
Và đang bước đi
Trên con đường riêng
Phải chăng em đã quên tình yêu
Với bao buồn vui
Với bao mộng mơ
Phải chăng nếu đã không còn mong
Được trông thấy anh
Như anh khát khao
Hãy cho anh một chút vô tâm
Để quên được em
Tối qua bỗng tình cờ
Thấy em sau những dại khờ
Chắc em tìm thấy nụ cười
Nên cười thật tươi
Những nụ cười đó
Anh chẳng được giành
Nỗi đau đành mang một mình
Lẻ loi buồn anh lặng nhìn
Bóng em xa dần
Còn anh đứng trong cuộc tình
Phải chẳng em đã quên được anh
Và đang bước đi
Trên con đường riêng
Phải chăng em đã quên tình yêu
Với bao buồn vui
Với bao mộng mơ
Phải chăng nếu đã không còn mong
Được trông thấy anh
Như anh khát khao
Hãy cho anh một chút vô tâm
Để quên được em
Phải chẳng em đã quên được anh
Và đang bước đi
Trên con đường riêng
Phải chăng em đã quên tình yêu
Với bao buồn vui
Với bao mộng mơ
Phải chăng nếu đã không còn mong
Được trông thấy anh
Như anh khát khao
Hãy cho anh một chút vô tâm
Để quên được em
Hãy cho anh một chút vô tâm
Để quên được em
Hãy cho anh một chút vô tâm
Để quên được em
Hãy cho anh một chút vô tâm