Các Con Đang Bận Gì

Các Con Đang Bận Gì

Lời bài hát Các Con Đang Bận Gì

Đóng góp bởi

(1) Ngày cha già mỏi bước, Cha đã ngoài sáu mươi Bôn ba bao nhiêu năm không thành, Quê nhà con rất đông Ngậm đắng và vất vả nuôi con, Cưới vợ rồi gã chồng Cũng đến lúc người con gái út, Đi theo chồng nó luôn. Mẹ đã phải nặng gánh, Lo cho từng đứa con Bới lên mái tóc bạc hết đầu, Thiếu mất một cái răng Làm vất vả đến tận cuối đời Cũng chỉ vì đám con Tay run run nhìn gọi xa xăm, Không một ai trả lời.... Con của cha mẹ hỡi các con, Bận chi mãi ngày đêm Bao lo toang bận chuyện thế gian, Sống xứ người sa hoa Khi gian nan lạc bước quay về Cha mẹ còn nữa không? Bao đêm thắp đèn trông chờ nhớ con Con bận gì thế con!. Con của cha mẹ hỡi các con , Bận chi mãi ngày đêm Bao lo toang bận chuyện thế gian, Sống xứ người sa hoa Khi gian nan lạc bước quay về Cha mẹ còn nữa không? Bao đêm thắp đèn trông chờ nhớ con Đang bận gì thế con!. -------- Ngày cha già mỏi bước, Cha đã ngoài sáu mươi Bôn ba bao nhiêu năm không thành, Quê nhà con rất đông Ngậm đắng và vất vả nuôi con, Cưới vợ rồi gã chồng Cũng đến lúc người con gái út, Đi theo chồng nó luôn. Mẹ đã phải nặng gánh, Lo cho từng đứa con Bới lên mái tóc bạc hết đầu, Thiếu mất một cái răng Làm vất vả đến tận cuối đời Cũng chỉ vì đám con Tay run run nhìn gọi xa xăm, Không một ai nhớ đến.... Con của cha mẹ hỡi các con , Bận chi mãi ngày đêm Bao lo toang bận chuyện thế gian, Sống xứ người sa hoa Khi gian nan lạc bước quay về Cha mẹ còn nữa không? Bao đêm thắp đèn trông chờ nhớ con Con bận gì thế con!. Con của cha mẹ hỡi các con , Bận chi mãi ngày đêm Bao lo toang bận chuyện thế gian, Sống xứ người sa hoa Khi gian nan lạc bước quay về Cha mẹ còn nữa không? Bao đêm thắp đèn trông chờ nhớ con Đang bận gì thế con!. Con của cha mẹ hỡi các con , Bận chi mãi ngày đêm Bao lo toang bận chuyện thế gian, Sống xứ người sa hoa Khi gian nan lạc bước quay về Cha mẹ còn nữa không? Bao đêm thắp đèn trông chờ nhớ con con bận gì thế con!. Con của cha mẹ hỡi các con , Bận chi mãi ngày đêm Bao lo toang bận chuyện thế gian, Sống xứ người sa hoa Khi gian nan lạc bước quay về Cha mẹ còn nữa không? Bao đêm thắp đèn trông chờ nhớ con Đang bận gì thế con!. Bao đêm thắp đèn trông chờ nhớ con Đang bận gì thế . .. .. con!.