Cá Nhảy Lên Bờ / 魚躍而上 (電視劇《與君初相識》自由主題曲)

Cá Nhảy Lên Bờ / 魚躍而上 (電視劇《與君初相識》自由主題曲)