Ca Ngợi Đức Thế Tôn

Ca Ngợi Đức Thế Tôn

Xem MV bài hát

Lời bài hát Ca Ngợi Đức Thế Tôn

Đóng góp bởi

Từ biệt cuộc đời
Cao sang ấm êm
Từ chối ngai vàng
Làm vua thế gian
Tình thê nhi
Đâu xá
Tìm vui trong
Băng giá
Người ra đi xa
Không lời từ giã
Rồi bao năm dài
Phong sương nắng mưa
Rừng sâu miệt mài
Thành tâm tiến tu
Và đêm trăng thanh đó
Bừng lên bao chân lý
Ngàn muôn năm sau
Mãi soi sáng đời
Ca ngợi Đấng Thế Tôn
Ca ngợi Đấng Chánh Giác
Ta nguyền noi bước
Chân người
Ca ngợi Đấng Thế Tôn
Ca ngợi Đấng Chánh Giác
Chúng ta kết đoàn
Tiến lên
Phát tâm từ bi
Đi muôn nơi
Rắc gieo tình thương
Cho muôn phương
Đem lại bình an
Trên thế giới
Khắp nơi rực ánh
Đạo vàng
Ca ngợi Đấng Thế Tôn
Ca ngợi Đấng Chánh Giác
Ca ngợi Phật pháp
Muôn đời
Ca ngợi Đấng Thế Tôn
Ca ngợi Đấng Chánh Giác
Bốn phương ánh Đạo
Sáng tươi
Từ biệt cuộc đời
Cao sang ấm êm
Từ chối ngai vàng
Làm vua thế gian
Tình thê nhi
Đâu xá
Tìm vui trong
Băng giá
Người ra đi xa
Không lời từ giã
Rồi bao năm dài
Phong sương nắng mưa
Rừng sâu miệt mài
Thành tâm tiến tu
Và đêm trăng thanh đó
Bừng lên bao chân lý
Ngàn muôn năm sau
Mãi soi sáng đời
Ca ngợi Đấng Thế Tôn
Ca ngợi Đấng Chánh Giác
Ta nguyền noi bước
Chân người
Ca ngợi Đấng Thế Tôn
Ca ngợi Đấng Chánh Giác
Chúng ta kết đoàn
Tiến lên
Phát tâm từ bi
Đi muôn nơi
Rắc gieo tình thương
Cho muôn phương
Đem lại bình an
Trên thế giới
Khắp nơi rực ánh
Đạo vàng
Ca ngợi Đấng Thế Tôn
Ca ngợi Đấng Chánh Giác
Ca ngợi Phật pháp
Muôn đời
Ca ngợi Đấng Thế Tôn
Ca ngợi Đấng Chánh Giác
Bốn phương ánh Đạo
Sáng tươi