Ca Khúc Hồng Ân 1

Ca Khúc Hồng Ân 1

Lời bài hát Ca Khúc Hồng Ân 1

Đóng góp bởi

Hân hoan lời tụng ca
Dâng Chúa khúc nhạc huyền mơ
Một bài thơ trìu mến
Ân tình đượm nét đơn sơ
Hân hoan lời tụng ca
Đoàn con dâng Chúa đêm ngày
Hát cho muôn thế hệ
Hãy ngợi ca hồng ân Thiên Chúa
Muôn đời Chúa thương con người
Ôi tình Chúa chẳng nhạt phai
Trái tim thơ trả lại
Tình ca mến yêu muôn đời
Cho con mùa hồng ân
Yêu mến những ngày và đêm
Tình Ngài như trời sáng
Soi đường nhịp bước êm đềm
Hân hoan lời tụng ca
Đoàn con dâng Chúa đêm ngày
Hát cho muôn thế hệ
Hãy ngợi ca hồng ân Thiên Chúa
Muôn đời Chúa thương con người
Ôi tình Chúa chẳng nhạt phai
Trái tim thơ trả lại
Tình ca mến yêu muôn đời
Con dâng Ngài tình yêu
Năm tháng đã dần nhạt phai
Tình Ngài như hạ nắng
Hong nồng lại trái tim này
Hân hoan lời tụng ca
Đoàn con dâng Chúa đêm ngày
Hát cho muôn thế hệ
Hãy ngợi ca hồng ân Thiên Chúa
Muôn đời Chúa thương con người
Ôi tình Chúa chẳng nhạt phai
Trái tim thơ trả lại
Tình ca mến yêu muôn đời
Tâm tư một chiều xưa
Đoan hứa mến Ngài ngàn thu
Nhiều lần phiêu bạt mất
Trên dòng đời sóng xa đưa
Hân hoan lời tụng ca
Đoàn con dâng Chúa đêm ngày
Hát cho muôn thế hệ
Hãy ngợi ca hồng ân Thiên Chúa
Muôn đời Chúa thương con người
Ôi tình Chúa chẳng nhạt phai
Trái tim thơ trả lại
Tình ca mến yêu muôn đời
Hân hoan lời tụng ca
Đoàn con dâng Chúa đêm ngày
Hát cho muôn thế hệ
Hãy ngợi ca hồng ân Thiên Chúa
Muôn đời Chúa thương con người
Ôi tình Chúa chẳng nhạt phai
Trái tim thơ trả lại
Tình ca mến yêu muôn đời