Ca Dao Tình Mẹ

Ca Dao Tình Mẹ

Lời bài hát Ca Dao Tình Mẹ

Đóng góp bởi

Mỗi đêm mỗi thắp đèn trời
Cầu cho cha mẹ sống đời với con
Còn cha còn mẹ thì hơn
Không cha không mẹ như đàn đứt dây
Đàn đứt dây còn xoay còn nối
Cha mẹ mất rồi con chịu mồ côi
Mồ côi khổ lắm ai ơi
Đói cơm không ai biết
Lỡ lời không ai phân
Chiều chiều nhớ mẹ ta xưa
Miệng nhai cơm búng
Lưỡi lừa cá xương
Mẹ già như chuối ba hương
Như sôi nếp một như đường mía lao
Như sôi nếp một như đường mía lao
Mỗi đêm mỗi thắp đèn trời
Cầu cho cha mẹ sống đời với con
Còn cha còn mẹ thì hơn
Không cha không mẹ như đàn đứt dây
Đàn đứt dây còn xoay còn nối
Cha mẹ mất rồi con chịu mồ côi
Mồ côi khổ lắm ai ơi
Đói cơm không ai biết
Lỡ lời không ai phân
Chiều chiều nhớ mẹ ta xưa
Miệng nhai cơm búng
Lưỡi lừa cá xương
Mẹ già như chuối ba hương
Như sôi nếp một như đường mía lao
Như sôi nếp một
Như đường mía lao