Ca Dao Em Và Tôi (Remix)

Ca Dao Em Và Tôi (Remix)

Lời bài hát Ca Dao Em Và Tôi (Remix)

Đóng góp bởi

Cắt nửa vầng trăng
Cắt nửa vầng trăng
Tôi làm con đò nhỏ.
Chặt đôi câu thơ
Bẻ đôi câu thơ
Tôi làm
Mái chèo lướt sóng
Đưa tôi về
Đưa tôi về
Với người tôi yêu.
Để cùng hát khúc
Dân ca quê mình
Để tôi sống giữa
Bao nhiêu ân tình
Bao ân tình
Mộc mạc làng quê
Trưa nắng hè
Gọi nhau râm ran chè xanh.
Cùng em
Khoác chiếc áo tơi
Ra đồng
Dù trời
Đổ nắng chang chang
Vẫn quàng
Để nghĩa tình
Đừng nhạt đừng phai
Thương nhau rồi
Đừng cởi áo cho ai.
Thuyền tình tôi
Cứ lênh đênh dòng trôi
Và người con gái
Tôi yêu nơi làng quê
Có ai ngờ
Chân lấm bùn
Mà tôi ngỡ...
Gót chân tiên ư hừ
Cắt nửa vầng trăng
Cắt nửa vầng trăng
Tôi làm con đò nhỏ.
Chặt đôi câu thơ
Bẻ đôi câu thơ
Tôi làm
Mái chèo lướt sóng
Đưa tôi về
Đưa tôi về
Với người tôi yêu.
Để cùng hát khúc
Dân ca quê mình
Để tôi sống giữa
Bao nhiêu ân tình
Bao ân tình
Mộc mạc làng quê
Trưa nắng hè
Gọi nhau râm ran chè xanh.
Cùng em
Khoác chiếc áo tơi
Ra đồng
Dù trời
Đổ nắng chang chang
Vẫn quàng
Để nghĩa tình
Đừng nhạt đừng phai
Thương nhau rồi
Đừng cởi áo cho ai.
Thuyền tình tôi
Cứ lênh đênh dòng trôi
Và người con gái
Tôi yêu nơi làng quê
Có ai ngờ
Chân lấm bùn
Mà tôi ngỡ...
Gót chân tiên... ư hừ