Búp Bê Không Tình Yêu

Búp Bê Không Tình Yêu

Lời bài hát Búp Bê Không Tình Yêu

Đóng góp bởi

Tôi như con
Búp bê bằng nhựa
Một thứ búp bê
Thật xinh xắn
Đừng để trong trái tim
Nghìn muôn ca khúc
Buồn vui nhớ mong
Khóc thương mơ mộng
Sáng láng tươi vui như hàng ngàn
Vạn búp bê xinh nằm khung kính
Nhìn đời mê đắm
Như càng thêm thơ ấu
Lòng như đóa hoa
Trong ngày đầu xuân
Thơ ngây vui ca
Dưới nắng hồng
Tâm hồn dại khờ
Chẳng dấu chút gì
Rong chơi vui ca
Suốt tháng ngày
Dâng đời hàng ngàn
Hàng vạn đều ca
Có lúc tôi nghe
Tim sao buồn
Và nước mắt
Êm đềm rơi xuống
Trọn đời ca hát
Cho tình yêu ai đó
Còn tôi tháng năm
Mãi sầu đơn đông
Tôi như con
Búp bê bằng nhựa
Một thứ búp bê
Thật xinh xắn
Mặt trời trên tóc
Nhưng lòng sao băng giá
Vì sao búp bê
Thiếu một tình yêu
Thơ ngây vui ca
Dưới nắng hồng
Tâm hồn dại khờ
Chẳng giấu chút gì
Rong chơi vui ca
Suốt tháng ngày
Dâng đời hàng ngàn
Hàng vạn đều ca
Có lúc tôi nghe
Tim sao buồn
Và nước mắt
Êm đềm rơi xuống
Trọn đời ca hát
Cho tình yêu ai đó
Còn tôi tháng năm
Mãi sầu đơn đông
Tôi như con
Búp bê bằng nhựa
Một thứ búp bê
Thật xinh xắn
Mặt trời trên tóc
Nhưng lòng sao băng giá
Vì sao búp bê
Thiếu một tình yêu
Tôi như con
Búp bê bằng nhựa
Một thứ búp bê
Thật xinh xắn
Đừng để trong trái tim
Nghìn muôn ca khúc
Buồn vui nhớ mong
Khóc thương mơ mộng
Sáng láng tươi vui như hàng ngàn
Vạn búp bê xinh nằm khung kính
Nhìn đời mê đắm
Như càng thêm thơ ấu
Lòng như đóa hoa
Trong ngày đầu xuân
Thơ ngây vui ca
Dưới nắng hồng
Tâm hồn dại khờ
Chẳng giấu chút gì
Rong chơi vui ca
Suốt tháng ngày
Dâng đời hàng ngàn
Hàng vạn đều ca
Có lúc tôi nghe
Tim sao buồn
Và nước mắt
Êm đềm rơi xuống
Trọn đời ca hát
Cho tình yêu ai đó
Còn tôi tháng năm
Mãi sầu đơn đông
Tôi như con
Búp bê bằng nhựa
Một thứ búp bê
Thật xinh xắn
Mặt trời trên tóc
Nhưng lòng sao băng giá
Vì sao búp bê
Thiếu một tình yêu
Mặt trời trên tóc
Nhưng lòng sao băng giá
Vì sao búp bê
Thiếu một tình yêu
Mặt trời trên tóc
Nhưng lòng sao băng giá
Vì sao búp bê
Thiếu một tình yêu