Buồn Tàn Thu

Buồn Tàn Thu

Lời bài hát Buồn Tàn Thu

Đóng góp bởi

Ai lướt đi ngoài sương gió
Không dừng chân đến em bẽ bàng
Ôi vừa thoáng nghe
Em mơ ngay bước chân chàng
Từ từ xa đường vắng
Đêm mùa thu chết
Nghe mùa đang rớt rơi theo lá vàng
Em ngồi đan áo
Lòng buồn vương vấn
Em thương nhớ chàng
Người ơi còn biết em nhớ mong
Tình xưa còn đó xa xôi lòng
Nhờ bóng chim uyên
Nhờ gió đưa duyên
Chim với gió bay về
Chàng quên hết lời thề
Áo đan hết rồi
Cố quên dáng người
Chàng ngày nào tìm đến
Còn nhớ đêm xưa
Kề má say xưa
Những năm tháng qua dần
Mùa thu chết bao lần
đêm mùa thu chết
Nghe mùa đang rớt rơi theo lá vàng
Ai lướt đi ngoài sương gió
Không dừng chân đến em bẽ bàng
Ôi vừa thoáng nghe
Em mơ ngay bước chân chàng
Từ từ xa đường vắng
đêm mùa thu chết
Nghe mùa đang rớt rơi theo lá vàng
Em ngồi đan áo
Lòng buồn vương vấn
Em thương nhớ chàng
Người ơi còn biết em nhớ mong
Tình xưa còn đó xa xôi lòng
Nhờ bóng chim uyên
Nhờ gió đưa duyên
Chim với gió bay về
Chàng quên hết lời thề
Áo đan hết rồi
Cố quên dáng người
Chàng ngày nào tìm đến
Còn nhớ đêm xưa
Kề má say xưa
Những năm tháng qua dần
Mùa thu chết bao lần
Thôi tình em đấy
Như mùa thu chết rơi theo lá vàng.