Buồn Con Sáo Sậu

Buồn Con Sáo Sậu

Lời bài hát Buồn Con Sáo Sậu

Đóng góp bởi

Chiều chiều anh đứng ngó bên sông
Buồn thương con sáo sậu
Khi lúa mùa trổ đồng thơm bông
Buồn cho con sáo sậu
Nó lẻ bầy sổ lồng mà bay
Ai nhanh tay trên đồng
Đang gánh từng bụi lúa thơm
Anh thương em bên này
Không dám lời sang bên đó
Anh nhắn ngỏ lời thương theo
Tiếng chim sáo bay trên đồng
Rằng sẽ hẹn mùa sau anh
Gánh lúa về nhà em
Hò ơi
Câu hát xưa ân tình
Trăng tròn đẹp đôi
Chim sáo về nơi đâu
Ai buồn ai thương nhớ
Xin nhắn lời cho nhau
Vơi nhớ mong đêm ngày
Tiếng chim kêu đâu đó
Nói xa hơn nói gần
Mối mai anh không dám
Em bằng lòng làm vợ anh không
Hò ơi
Tiếng pháo hoa tưng bừng
Rộn ràng nhà ai
Đám cưới làng bên
Kia em là cô dâu mới
Đau sót nhiều hơn
Khi anh thấy em vui cười
Sáo kia buông tiếng khóc
Tiếng chim nghe đau lòng
Ngó lơ em không thấy
Em tươi cười vui cùng người ta
Chiều chiều anh đứng ngó bên sông
Buồn thương con sáo sậu
Khi lúa mùa trổ đồng thơm bông
Buồn cho con sáo sậu
Nó lẻ bầy sổ lồng mà bay
Ai nhanh tay trên đồng
Đang gánh từng bụi lúa thơm
Anh thương em bên này
Không dám lời sang bên đó
Anh nhắn ngỏ lời thương theo
Tiếng chim sáo bay trên đồng
Rằng sẽ hẹn mùa sau anh
Gánh lúa về nhà em
Hò ơi
Câu hát xưa ân tình
Trăng tròn đẹp đôi
Chim sáo về nơi đâu
Ai buồn ai thương nhớ
Xin nhắn lời cho nhau
Vơi nhớ mong đêm ngày
Tiếng chim kêu đâu đó
Nói xa hơn nói gần
Mối mai anh không dám
Em bằng lòng làm vợ anh không
Hò ơi
Tiếng pháo hoa tưng bừng
Rộn ràng nhà ai
Đám cưới làng bên
Kia em là cô dâu mới
Đau sót nhiều hơn
Khi anh thấy em vui cười
Sáo kia buông tiếng khóc
Tiếng chim nghe đau lòng
Ngó lơ em không thấy
Em tươi cười vui cùng người ta
Sáo kia buông tiếng khóc
Tiếng chim nghe đau lòng
Ngó lơ em không thấy
Em tươi cười vui cùng người ta