Bướm Trắng

Bướm Trắng

Lời bài hát Bướm Trắng

Đóng góp bởi

Ngày chia tay
Hai chúng ta chia hai đường đi
Lệ nhẹ rơi
Em dấu mi quay mặt khẽ chào
Tình là chi
Cho thế gian biết bao ly biệt
Tình là chi
Cho lá thu mãi rơi ngàn năm
Một lần thôi
Xin nắm tay xa nhau ngàn khơi
Nghìn trùng xa
Hãy nhớ nhau dẫu duyên lỡ làng
Thời gian qua
Mãi khắc sâu hỡi một kỷ niệm
Mình chia tay
Đã góp thêm thiên thu tình đau
Một cách bướm trắng
Trong chiều nắng thấp thoáng
Ta muốn bắt bướm trắng
Trao tặng em
Mà bắt làm chi
Không còn em thân yêu
Hãy để bướm bay lãng du
Cho chung kiếp tình
Này hỡi cánh bướm
Ta mong được bay như mi
Cho đời bình yên thênh thang
Giờ anh vẫn đang không tin
Chúng ta đã chia tay nhau
Cách xa hai nơi
Hai đứa phương trời
Giận nhau rồi lại hợp tan
Đâu ngỡ rằng xa nhau lần này
Sẽ không còn cơ hội
Cho ta gặp nhau
Ôi những hồi chuông tiễn biệt
Đã đến lúc cách xa xa muôn trùng
Một lần thôi
Xin nắm tay xa nhau ngàn khơi
Nghìn trùng xa
Hãy nhớ nhau dẫu duyên lỡ làng
Thời gian qua
Mãi khắc sâu hỡi một kỷ niệm
Mình chia tay
Đã góp thêm thiên thu tình đau
Một cách bướm trắng
Trong chiều nắng thấp thoáng
Ta muốn bắt bướm trắng
Trao tặng em
Mà bắt làm chi
Không còn em thân yêu
Hãy để bướm bay lãng du
Cho chung kiếp tình
Này hỡi cánh bướm
Ta mong được bay như mi
Cho đời bình yên thênh thang
Giờ anh vẫn đang không tin
Chúng ta đã chia tay nhau
Cách xa hai nơi
Hai đứa phương trời
Giận nhau rồi lại hợp tan
Đâu ngỡ rằng xa nhau lần này
Sẽ không còn cơ hội
Cho ta gặp nhau
Ôi những hồi chuông tiễn biệt
Đã đến lúc cách xa xa muôn trùng
Ôi những hồi chuông tiễn biệt
Đã đến lúc cách xa xa muôn trùng