Bước Qua Nhau

Bước Qua Nhau

Lời bài hát Bước Qua Nhau

Đóng góp bởi

Anh sẽ phải mất đi
Bao nhiêu thời gian
Để anh cố quên em
Cố nén những nỗi đau
Trong tim để anh
Sẽ thôi nhớ mong
Còn đó những phút ấm áp
Ta trao từng kỷ niệm khắc sâu
Sau biết bao đợi chờ
Cũng đã đến lúc
Cố quên em thôi
Sẽ không còn phải thức
Bao đêm dài
Nhớ mong về một người
Đã xa mãi ấm êm bên ai
Anh sẽ thôi hy vọng
Vào một tình yêu
Em đã gian dối
Những kỷ niệm ngày tháng
Bao mơ mộng
Sẽ chỉ còn lại trong quá khứ
Đã mãi trôi xa
Thôi hãy xem như là
Một lần ta đã
Bước qua đời nhau
Còn đó những phút ấm áp
Ta trao từng kỷ niệm khắc sâu
Sau biết bao đợi chờ
Cũng đã đến lúc
Cố quên em thôi
Sẽ không còn phải thức
Bao đêm dài
Nhớ mong về một người
Đã xa mãi ấm êm bên ai
Anh sẽ thôi hy vọng
Vào một tình yêu
Em đã gian dối
Những kỷ niệm ngày tháng
Bao mơ mộng
Sẽ chỉ còn lại trong quá khứ
Đã mãi trôi xa
Thôi hãy xem như là
Một lần ta đã
Bước qua đời nhau
Sẽ không còn phải thức
Bao đêm dài
Nhớ mong về một người
Đã xa mãi ấm êm bên ai
Anh sẽ thôi hy vọng
Vào một tình yêu
Em đã gian dối
Những kỷ niệm ngày tháng
Bao mơ mộng
Sẽ chỉ còn lại trong quá khứ
Đã mãi trôi xa
Thôi hãy xem như là
Một lần ta đã
Bước qua đời nhau
Thôi hãy xem là mơ nhé em