Bụi Trong Mắt Em

Bụi Trong Mắt Em

Lời bài hát Bụi Trong Mắt Em

Đóng góp bởi

Có những lúc khi chiều về sương rơi
Em trông ra phía nơi chân trời
Chợt giọt nước mắt rơi rơi
Nước mắt dấu thấm ước mi vì đâu
Ồ, chỉ là bụi trong mắt em
Có những lúc
Khi ngày buồn nắng cháy
Em mong ai bước qua nơi này
Chợt buồn mắt sao cay cay
Nước mắt dấu thấm ước mi vì ai
Ồ, chỉ là bụi trong mắt thôi
Bụi nào vụt rơi hoen đôi mắt em
Bụi nào làm cay nhanh đôi mắt em
Những tháng năm nào
Còn mang bóng ai đến cho tôi buồn
Khắc sâu môi hôn tiếng yêu lần đầu
Chớp mắt quá nhanh
Lời yêu mỏng manh
Biết sao mà đành
Cứ cố nguôi ngoai
Những đêm mộng dài
Bụi trong mắt em
Bụi trong mắt em
Bụi trong mắt em
Bụi trong mắt em
Bụi trong mắt em
Bụi trong mắt em
Có những lúc
Khi ngày buồn nắng cháy
Em mong ai bước qua nơi này
Chợt buồn mắt sao cay cay
Nước mắt dấu thấm ước mi vì ai
Ồ, chỉ là bụi trong mắt thôi
Bụi nào vụt rơi hoen đôi mắt em
Bụi nào làm cay nhanh đôi mắt em
Những tháng năm nào
Còn mang bóng ai đến cho tôi buồn
Khắc sâu môi hôn tiếng yêu lần đầu
Chớp mắt quá nhanh
Lời yêu mỏng manh
Biết sao mà đành
Cứ cố nguôi ngoai
Những đêm mộng dài
Bụi trong mắt em
Bụi trong mắt em
Bụi trong mắt em
Bụi trong mắt em
Bụi trong mắt em
Bụi trong mắt em
Bụi trong mắt em
Bụi trong mắt em
Bụi trong mắt em
Bụi trong mắt em