Bouya no Yume yo (instrumental)

Bouya no Yume yo (instrumental)