Bonus Track – Rokka no Uta -Japanese ver.

Bonus Track – Rokka no Uta -Japanese ver.