Bông Mua Tím

Bông Mua Tím

Lời bài hát Bông Mua Tím

Đóng góp bởi

Bâng khuâng đứng hàng ba nhìn ra nơi bờ sông vắng Ôi đêm lắng chìm sâu nhớ thương làm bạc mái đầu Từ khi lên xe hoa đi theo chồng về miệt xứ xa Cây mua buồn còn có trổ hoa hay đã tàn vì xa cách xa. Mang nỗi nhớ dòng sông chìm trong một màu mua tím Nơi hẹn ước cùng nhau với bao nụ hoa kỷ niệm Tìm ra đâu hương xưa giữa khung trời đầy mây gió mưa Gót son mềm còn có ai đưa nghe hắt hiu lều tranh gió lùa. Hò ơi! Con chim manh manh đậu phải cành chanh Trái ngang mà lỡ bước nên đành xa cách nhau Vẫy tay một mối duyên đầu Ngờ đâu ký bước qua cầu đắng cay. Gửi nửa mảnh tình sai về nơi phương trời xa ấy Thương biết mấy là thương bến xưa còn ai ngóng chờ Người ơi! Nơi xa xăm có hiểu lòng người xưa đó không? Bông mua tàn rụng rớt ven sông cho xót xa một kiếp má hồng.