Bóng Dáng Mẹ Hiền

Bóng Dáng Mẹ Hiền

Lời bài hát Bóng Dáng Mẹ Hiền

Đóng góp bởi


Năm tháng qua mau
Thân con dãi dầu
Mười năm xa xứ
Thương nhớ làng quê
Thương mẹ mỏi mòn
Chờ mong con về
Thương mẹ già
Một nắng hai sương
Con phận nghèo
Nên phải tha phương
Đi xa nhớ nhà
Đi xa nhớ mẹ
Ruột đau.. chín... chiều...
Ai... nhớ thương ai
Riêng tôi nhớ về
Mẹ quê yêu.... dấu....
Năm tháng.. quạnh hiu
Thân mẹ cánh cò
Ngược gió sông... chiều....
Con của mẹ
Đàn trẻ thơ ngây
Cha bạc phận
Con phải bơ vơ
Liêu xiêu mái nhà
Liêu xiêu bóng mẹ....
Bạc thêm.. mái... đầu....
Nơi miền quê
Xa lắc xa lơ
Mẹ tôi
Ngày đêm vẫn chờ
Tôi về
Khơi nguồn lửa ấm....
Mẹ hiền ơi....!
Vách lá lưa thưa
Chiều mưa
Mẹ có lạnh lùng,
Lạnh lùng
Khi gió... Đông... sang.......
Ai nhớ thương ai
Riêng tôi nhớ về
Mẹ quê yêu dấu
Bóng dáng mẹ tôi
Lưng còng tóc bạc
Lộng gió muôn... chiều....
Con sẽ về
Dù trước hay sau
Con vẫn là
Con mẹ thương yêu
Xanh xanh mái đầu
Lơ thơ tóc bạc
Hàn huyên sớm chiều
Nơi miền quê
Xa lắc xa lơ
Mẹ tôi
Ngày đêm vẫn chờ
Tôi về
Khơi nguồn lửa ấm....
Mẹ hiền ơi....!
Vách lá lưa thưa
Chiều mưa
Mẹ có lạnh lùng,
Lạnh lùng
Khi gió... Đông... sang.......
Ai nhớ thương ai
Riêng tôi nhớ về
Mẹ quê yêu dấu
Bóng dáng mẹ tôi
Lưng còng tóc bạc
Lộng gió muôn... chiều....
Con sẽ về
Dù trước hay sau
Con vẫn là
Con mẹ thương yêu
Xanh xanh mái đầu
Lơ thơ tóc bạc
Hàn huyên sớm chiều
Con sẽ về
Dù trước hay sau
Con vẫn là
Con mẹ thương yêu
Xanh xanh mái đầu
Lơ thơ tóc bạc
Hàn huyên sớm chiều