Bốn Năm Lần

Bốn Năm Lần

Lời bài hát Bốn Năm Lần

Đóng góp bởi

Bạn bè xung quanh
Luôn cho tôi
Là người may mắn nhân gian
Bởi vì luôn đi bên tôi
Là người yêu ngoan hiền
Người ta đâu hay
Bao chua cay
Trong lòng tôi bao lâu nay
Nhưng vì yêu
Tôi nhắm.. mắt làm ngơ.....
Nhiều lần em nói
Em chỉ vui thôi mà
Tôi vẫn thầm mong
Em sẽ đổi thay
Rồi thời gian trôi
Em chẳng thay đổi lòng
Như con thiêu thân
Em lao vào đỏ đen....
Bốn năm lần
Cũng đã vì em
Lần nào em cũng
Nói đây là lần cuối
Lòng anh đã thứ tha
Đã bỏ qua
Sao em không nghe
Lời anh nói?
Khóc đi em
Lần cuối rồi thôi
Giọt nước mắt không
Thể lau khô sự giả dối
Thật anh phải nói ra
Này hỡi em
Thà anh đau
Một lần này nữa thôi
Không còn lần sau.
Bạn bè xung quanh
Luôn cho tôi
Là người may mắn nhân gian
Bởi vì luôn đi bên tôi
Là người yêu ngoan hiền
Người ta đâu hay
Bao chua cay
Trong lòng tôi bao lâu nay
Nhưng vì yêu
Tôi nhắm.. mắt làm ngơ.....
Nhiều lần em nói
Em chỉ vui thôi mà
Anh vẫn thầm mong
Em sẽ đổi thay
Rồi thời gian trôi
Em chẳng thay đổi lòng
Như con thiêu thân
Em lao vào đỏ đen....
Bốn năm lần
Cũng đã vì em
Lần nào em cũng
Hứa đây là lần cuối
Lòng anh đã thứ tha
Đã bỏ qua
Sao em không nghe
Lời anh nói?
Khóc đi em
Lần cuối rồi thôi
Giọt nước mắt không
Thể lau khô sự giả dối
Thật anh phải nói ra
Này hỡi em
Thà anh đau
Một lần này nữa thôi
Không còn lần sau.
Thật anh phải nói ra
Này hỡi em
Thà anh đau
Một lần này nữa thôi
Không còn lần sau.